HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 004.

Dátum 1682. november 12.
Jelleg

Egykorú fogalmazvány

Szöveg

Conscriptio
Katanko János, a fiskális javak provizora által készített összeírás, a fenti possessióbeli fiskális javakról. Kelt a helyszínen, a fenti napon.
Tótkajna:
Subditusok táblázatos, személyenkénti névjegyzéke, az alábbi adatokkal: a) a subditus neve; – b) sessiójának nagyságrendje; – c) fiainak száma; – d) állatainak száma. – További adat: a deserta sessiók száma. – Utána: inquilinusok név szerinti összeírása, az alábbi adatokkal: a) a zsellér neve; – b) sessiójának nagyságrendje. (Valamennyi 1 quartán ül.) – A subditusok szolgáltatásai: census: mind Szt. Györgykor, mind Szt. Mihálykor együttesen adnak 2 Ft 50 dénárt, évente tehát 5 forintot. – Igásrobotjuk: az ispotály földjeinek felszántásához minden ökrös jobbágy egy-egy ökröt ad az ekéhez, a szükséglet szerint, felváltva, s a szántáshoz embert is adnak. Ebbe a munkába belesegítenek a Csaklyó possessióbeliek is. – Ugyancsak velük közösen adnak évente két részletben, Szt. Györgykor és Szt. Mihálykor 2 és 1/2 icce vajat. Karácsonykor kötelesek egy hordóval kimérni az úr borából. Ugyancsak kötelesek megrakni aratás után 4 asztagot; csépelni is kötelesek, s a kicsépelt gabonát fel kell hordaniuk a varannói várba. A falu határában allodiális szántóföldek és rétek vannak. (Egyiknek mennyiségét sem közli.)
Tott Kanyoi fiskális javak.
(Zemplén m.): Tott Kanyo (= Tótkajna) – Czaka (= Csaklyó)

Tartalomgazda