HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 003.

Dátum 1676. december 22.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio
A Szepesi Kamara rendeletére, Onody János, a Bereg megyei fiskális javak provizora és Szily István szepesi kamarai contrascriba által készített összeírás Dobrony Istvánnak Kisdobrony possessióbeli konfiskált javairól. Kelt a helyszínen, a fenti napon.
Kisdabrony:
Egy nemesi udvarház, mégpedig: "…simplex, stramine tecta, nempe hypocaustum unum cum atrio et camera annexa, stabuloque pro quatuor equis, cum area item et horreo simplici, hortoque annexo, in quo habentur arbores fructiferae paucae." – E nemesi udvarház tartozékai: szántóföldek (darabszám és holdszám szerint, két nyomásra; megadja továbbá azt az adatot is, hogy az egyik nyomásban 4 holdat vetnek be, ezeknek a földeknek vetőmagkapacitása 8 köblös.) – Rétek (darabszám szerint, hozamuk: kocsi szénában.) – Erdő (a compossessorokkal közös használatú, makktermő erdők; jó makkos esztendőben 400 sertés is meghízik bennük). – Szőlő (a falu határában levő szőlőhegyen, egy darab; állapota: "…deserta et inculta, tempore felici pro uno vase vini.") – Ezt követőleg táblázatos jegyzék a fenti nemesi udvarházhoz és telekhez tartozó subditusokról, az alábbi adatokkal: a) a subditus neve (ha inquilinus, ezt külön jelzi); – b) telkének nagyságrendje; – c) fiainak száma (ez a rovat végig üres); – d) állatainak száma (ökör, ló, tehén, sertés, méh); – e) szőlői darab száma (ez a rovat is végig üres). – A subditusok szolgáltatásairól mindössze ennyi: "Censum nullum praestant; laborant, uti demandatur ipsis". – Van a faluban még két deserta sessio is, ezek egyikén azonban: "…domus rusticana habetur, in qua modo quidam nobilis, nomine Szeretuay manet."
Kiss Dobronyi konfiskált javak.
(Bereg m.): Kiss Dobrony

Tartalomgazda