HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 005.

Dátum 1686. július 4.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Aestimatio et conscriptio
Szepes megye officialisai által, a királyi fiskus megbízottjának kérésére, Késmárk várában végrehajtott becslés arról a vagyonállag-gyarapodásról, mely a korábban Thököly Zsigmond és István közti testvéri osztályegyezség óta néhai Thököly István inveszticiói nyomán a várbirtokban keletkezett. Egyben összeírás a várbirtok pertinenciáinak az aestimatio idejebeli állapotáról. Kelt a várban, a fenti napon.
Késmárk arx:
A vár képe a fent említett divisio óta lényegesen megváltozott; nagyon sok új épülettel, létesítménnyel gyarapodott - ez az officialisok első megállapítása. Majd hosszasabban fel is sorolják ezeket. Lényeg: Thököly István építtetett négy új őrtornyot, kitűnő kivitelben. Ugyanígy új, tágas istállót, magtárat is. Továbbá: "Allodium in suburbio, cum sufficientibus Terris et Pollentario…" (Mint a későbbiek során írják: a kisszalóki allodiumról van szó.) – További gyarapodások: a váraljai városrészben 9 kis ház, kis kertekkel; 2 nagy kert, egyik mindjárt a várkapu mellett, másik a Leibicz folyócskán túl; beszállókocsma a Poprád folyón túl. Gyarapodtak, erősödtek a falak is. Épültek faragott kövekből tágas pincék. A lakópalotákat is mindenütt renoválták, sőt: új, boltíves toldalékok is épültek. Felépült egy teljesen új templom is. De Thököly István szerzeménye volt a hanusfalvai jószág is, mely szintén nem volt még tárgya annak idején a divisiónak. Az officialisok a fent felsorolt (az iratban részletesen leírt) gyarapodásokat összesen 108000 forintra becsülik, de: "His accedunt molares ex utraque mola Kesmarkiensi proventus, quos in medietate Arx, altera vero medietate civitas percipere solet." – Az iratban ezután a vár pertinencialis falvai következnek - oldalt jegyezve Mátyásfalvatól Kisszalókig -, melyek valamennyijénél megírják az officialisok azt, hogy van-e a faluban soltészség, hány jobbágy-, illetve hány zsellérsessio van benne, már ti. a Thököly István-féle birtokrészben. Ezek az adatok minden tartozékfalunál megvannak. Alább tehát azokat az egyéb adatokat közöljük, melyeket a fenti adatokon felül jegyeztek fel az officialisok. Amely települést külön nem emeltünk ki, annál csak a fent felsorolt adatok, vagy azok valamelyike olvasható.
Mátyásfalva:
Van a faluban egy malom és egy kallómalom, továbbá: "Allodium cum terris arabilibus, hortis et pratis."
Hanusfalva:
"…praeterito anno combusta." (De a fentebbi, sessionalis adatokat azért itt is megadják.) – Van a faluban két gabonaőrlő- és egy fűrészmalom.
Krompach:
Van a faluban egy földesúri kocsma.
Lucsivna:
Egy földesúri kocsma és egy malom, mely azonban deserta.
Hundermark:
Egy földesúri malom.
Hundsdorf:
Egy földesúri malom.
Ó-Leszna:
Egy földesúri malom.
Kisszalók:
"hoc anno combusta, habet inquilinarias sessiones vulgo Pasetos vocatas No. 19." – Fentebb már utalt a szöveg az itteni allódiumra, ezzel kapcsolatban itt az alábbi adatok olvashatók: "Ibidem Magnum Praedium, cum sufficientibus Terris arabilibus, hortis, pascuis et pratis et mola ad piscinam extructa."
A szokásos záradék után az officialisok saját kezű aláírásaival és pecsétjeivel zárul az irat.
Késmárki várbirtok.
(Szepes m.): Kesmark arx – Mattyasfalva – Hanusfalva – Folvark – Krompach – Fridman – Trips – Viborna – Lucsivan – Hundermark – Hundsdorff – Kakas Lomnicza – Oleszna = Ó-Leszna – Nagy Lomnicza – Maldur – Kis Szalok

Tartalomgazda