HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 116. - No. 099.

Dátum 1752. december 10–12.
Jelleg

Egykorú másolatok, egy Conscriptio, két Aestimatio.

Szöveg

Conscriptio et Aestimatio
Vásárosnamény:
1414-ben épült háromszintes kastély, romos állapotban, a Tisza árterületén áll, így pincéi használhatatlanok – gazdasági épületek: csűrök, istállók, szárazmalom „bobus et equis pelli solitum”, „stabulum pro bobus mercenariorum” – szántók 3 forgóban – a zálogbirtokos által pénzen vett újabb szántók – rétek szénahozama, a zálogbirtokos saját pénzen vett kaszálói – a morotvák halászata – a rév árendában „exarendatur Judaeo in Rh. fl. 80” – hivatkozás egy 1693-as összeírásra, amely szerint a malom építését elkezdték, de nem tudták befejezni „impedientibus navigiis Ujlakino medio Tybisci cum sale mitti solitis.” – a makkerdő kapacitása, sertéstized, tíz alatt készpénzmegváltás – az alattvalók „subditorum haereditariorum” névsora: fiúgyermekek, ökör, ló, tehén, sertés, lakott sessiók – földesúri alkalmazottak, részben sessiósak is, részben sessió nélküliek, „mercenarius Dominalis” és „villicus Dominalis”, mindkettő félsessión – földesúri alkalmazott „sine sessione ad servitia praestanda” – idegenből hozott béres, fél sessión „ex Ujfalu huc ductus mercenarius” – visszahozott alattvaló: „per possessorem reductus subulcus” kondás (valószínűleg sessió nélkül) – cigányok, halászattal szolgálnak a földesúrnak – magvaszakadt jobbágycsaládok – robot „ad libitum Domini”, de sem censust, sem taxát, sem decimat, sem nonát nem kell adniok, csak a deserták használói fizetnek kp taxát – a birtok határai és szomszédai
Som:
mind taxások – 1751-es és 52-es terméseredmények a szőlőkben
Kaszon:
deserták nagy számban – deserta a földesúr használatában – uradalmi épületek: konyha- és gyümölcsöskertek, kerti szőlők, földesúri szántók és rétek – a szőlők „ob generalem desertationem” jórészt megműveletlenek, a megműveltek termése szőlőpásztorok híján „per aves et canes consummantur” – régebben adtak termény és bor tizedet, de a jelenlegi desolált állapotban lévő szőlők és szántók után semmit sem adnak. – szabad halászat – vásár évente háromszor, vásár-vámjövedelem a lakosságé – a templomban a kihalt földesúri családnak temetkező helye van – a város határai és szomszédai – külön jegyzék a zálogbanlévő sessiókról: „... Hypothecario-In scriptionalistarum sessionum per Annam Lonyay abalienatarum.” – a vámhely jövedelme – magvaszakadt alattvalók
Zapsony:
zálogban lévő örökös jobbágyok és sessiók „sessiónes et subditi haereeditarii per Annam Lonyay inhypothecatae.”
Deda:
hivatkozás az 1693-as összeírásra, amely szerint itt két nyomásban Cubulus. Cas. 8 földesúri szántóföld volt.
Bucsu:
szabad költözködésű alattvalók, évi kp taxát fizetnek – évi 12 nap (gyalog) robotra kötelezettek, de sem tizedet, sem kilencedet nem adnak
Illyk:
a földesúr egy deserta sessiót a juhászat számára vett igénybe
Nagyvarsány:
földesúri szántók két forgóban – földesúri rétek szénahozama
Kopocz Apáthi:
fél deserta sessió taxája: két eke-kerék vagy 18 krajcár „cujus taxa duarum rotarum ad aratrum applicabilium facit seu feras 18.”, ennek a félsessiónak becsértéke 6 Rh. Ft.
A Conscriptioban felsoroltak becsértékét külön Aestimatióban adja.
Vásáros Namény és tartozékai.
Néhai Absolon Daniel és felesége „ex defectu” a fiskusra szállott javai, amelyeket „jure pignoris” Ötves Sándor birtokol.
(Bereg m.): Vaasaros Namény – Som – Hettyén – Kaszon – Vasaros Attya – Tisza Szalka – Csaroda – Ugornya – Barabas – Zapsony – Szernye – Rafaina-Ujfalu – Deda – Bucsu – Illyk – Nagy Varsány – Kapocz Apáthi – Bene (Beregh m.) – Csettfalva (Ugocsa m.)

Tartalomgazda