HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 116. - No. 098.

Dátum 1751. augusztus 7.
Jelleg

A város pecsétjével és Nagy János jegyző aláírásával ellátott eredeti irat, csatolva Ternyei László „a Tisza Tokaj Dominium Uri Praefectussa” kísérőlevele.

Szöveg

Aestimatio a szakmányokról, amelyet a „Privilegiált Mező Tartzal Várossa Fü Birája Szilitze Gábor, nem külömben Ordinarius Hadnagya Nemzetes Szalontai János, Tanácsbeli hites személyek” ... készítettek ... „adjungálvám ... böcsülletes Uri renden lévő Nemzetes Convocatus Urainkat és T. Tokai nemes Tanatsot ...”
Tarcal:
„Felséges Koronás Királyné Asszonunk Eő felsége ... fiscalis és allodialis szőlleinek Szakmány Szabása”: 1751. március 15. és 16-án a név szerint felsorolt vincellérek szerint megadott szakmányok: pl. Dosa Sámuel vincellérsége alatt álló Szarvas szőlőnél:

„ ... a szőllő szakmánya110 hung. fl.”

„ ... karó és venyige szedés55 hung fl.”

„ ... kötözése55 hung fl.”

„ ... igazgatása (kacsolás, csonkázás)27 hung. fl. 50 den”

„... fedése55 hung. fl.”

a Szarvas szőlő tavaszi szakmánya 302 hung. fl. 50 den.
Regios-fiscalis és allodialis szőlők.
(Zemplén m.): Tartzal

Tartalomgazda