HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 116. - No. 100.

Dátum 1756. március 5.
Szöveg

Conscriptio
Cselfalva:
zsindellyel fedett nemesi kúria gazdasági épületekkel – karámok „in substraculis circumcirca triangularia pecorum tegmente”, csűrök „horrea sub triplici tecto ad invicem conjuncta et sex distinctis lateribus constantia ... sub stramine ... ex solidis lignis ...” – a gyümölcsös alma és körte termését közlekedési nehézségek miatt nyersen nem tudják értékesíteni, ezért megaszalják és így adják el a piacon – földesúri szántók 3 forgóban, őszi és tavaszi vetéskapacitás, a földek harmadosztályúak, csak trágyázással és jó megműveléssel teremnek – várható terméseredmény trágyázás és jó megmunkálás esetén „dempto semine anno mediorcri duplicatus fructus” – termények: búza, rozs, árpa, zab – káposztaföldek – halastó – a felsorolt jövedelmek készpénz értéke – sessiós jobbágyok, fiúgyermekek, ökör, ló, tehén, a sessókhoz tartozó szántók vetéskapacitása – rétek szénahozama – takács mesterséggel szolgáló zsellér „Cespitalista sine sessione” – a földesúr ispánja is „in cespite habet domunculam, servus conventionatus” – az alattvalók szegénysége és a földek terméketlensége miatt a kötelező terményjárandóságot „quotam frugum” (mennyiség nincs jelölve) munkával váltják meg, ezeknek készpénz értéke – tyúk-szolgáltatás, minden negyed-sessiós két pár tyúkot ad évente – igás robot „habendo (pecora) Dominalia” (tehát urasági állatokkal?) heti két nap, gyalogrobot is heti két nap (de nem jelzi, hogy mindkettő együtt vagy pedig vagylagosan kötelező-e), hosszú részletezés a robotok felhasználási lehetőségeiről a munkaidők szerint átcsoportosítva
Buszló:
a vízimalom termény-jövedelme „frumentu siligine, hordeo et avena mixtum, quo partibus in illis plebs vesci solet” – a molnár sertéshízlalásra és mesterséggel való szolgálatra is köteles
Vir János „per notam infidelitatis” konfiskált javai. Jelenlegi birtokosai: Zimerman Ádám és Lászlófy Ádám.
(Sáros m.): Cselfalva – Lovákfalva – Buszló – Varjufalva

Tartalomgazda