HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 116. - No. 005 / a.

Dátum 1619. október 12.
Jelleg

Egykorú hitelesítés nélküli másolat, a leltározók nevét jelzi.

Szöveg

Inventarium
Ungvár:
a hadifelszerelés leltára, pl. „muskater és janczar puskák”, „szakallas” stb., puskapor, puskavas – borállomány, „tavali és haradivi ...”, „atalagh bor”, „ez esztendőbeli ...” – élelmiszerek: juhtúró „bronza”, vaj, méz bödönökben – lisztkészlet, búzaasztagok – szalonna, háj – zabasztagok, „az Dyos kertben” – hatkerekű malom kásatörővel, sertéshízlalás a malomban – bognárház kétszáz régi hordóval – serfőzőház felszereléssel – majorház: állatállomány: pávák, konyhára való bárányok, fejős tehenek, idei borjak, „Harmadfű tulok”, tavalyi üsző tehén, „negyedfw tulok”, szántó ökrök – moldvai disznó, „tarka majorságh disznó”, „idei dézsma disznó” – lugas kert, vadkert – erdő-pénz – „sárga viasz kalaczal 25”
Pereczen:
„abaraban” (kazalban) zab
Geren:
árpaasztagok – öreg bivaly, „tavali apró byal”, sáfrányos kert
Lakart:
a termények között köles is van
Dubrnicz:
fejős és meddő juhok, kosok, „idei jerke bárány”, kecskék – lúd
Nagyberezna:
deszkafűrész – szénaállomány „abaraban” – „Urban Krainik járásban+: a juh és kecskeállományban „maglo Chap” és „Kos eoregh”
Newiczke:
a vár hadianyag és élelmiszer leltára
Unghwar és tartozékai.
(Ung m.): Pereczen – Lakart – Geren – Palo – Chepely – Konczháza – Szalamon – Dubrnicz – Nagy Berezna – Kis Berezna – Stauna – Remete – Szulia – Biztra – Porosko – Paszika – Kis Turicza – Semerke – „Urban Krainik járása” (Helyneveket nem jelöl) – Newiczke vár

Tartalomgazda