HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 045 / b.

Dátum 1764. május 24.
Jelleg

4 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Szöveg

Aestimatio, a Szepesi Kamara kassai számvevősége készítette az UC 111 : 45 (1)-beli Conscriptio alapján.
Aestimatio duarum sessionum in possessione Lasztócz, Zemplén m.
In possessione Lasztócz:
Van ott két telek, amelyek egyikét curiának hívják. – Ezen a telken van egy régi, fából épült ház, mely áll két szobából, egy kamrából és egy atriumból. 20 magyar forintra van értékelve. – Van azon a telken egy kis csűr is, felértékelve 18 magyar forintra. – Van egy istálló is, 12 magyar forintra felértékelve. – A másik telken van egy ugyancsak fából épült ház, mely egy szobából és egy atriumból áll. Hozzátartozik egy istálló is, együttes értékük 18 magyar frt. – A két sessiohoz tartozik három calcaturában 95 pozsonyi mérőre elegendő szántóföld, a harmadát pihentetve 63 mérőt lehet beléjük vetni, részben őszit, részben tavaszit, de alig hoznak annyit, amennyit beléjük vetnek. Mégis szoktak beléjük vetni 18 mérő búzát, 1 frt. – Levonva a harmadot, az egésznek az értéke 200 frt. – A rozsból 16 mérőt szoktak beléjük vetni, 50 dénár. – A tavasziakból az árpából 10 mérőt, 40 dénár, a hozadék is annyi. – A zabból 21 mérőt szoktak bevetni, 30 dénár. – Van azonkívül ezen két sessiohoz tartozó 16 darab föld zálogba adva. Ezekbe 20 mérő őszit lehet bevetni, 75 d. – Rét a két sessiohoz 4 tartozik. Hozadékuk 11 szekér széna, á 1 frt. – Van két másik rét is, melyeknek hozadéka 6 szekér széna, ezek is el vannak zálogosítva. – Az erdők kicsinyek, de ezek is több birtokos között oszlanak meg.
Az összeírt két sessio becsértéke „jure perennali in 5 pro Centum 966 Rh fl. 3 1/2 den”, ebből az összegből le kell vonni a zálogba adott földek és rétek zálogbirtokosainak investálását 57 Rh. Ft 50 den.-t, így a becsérték: 908 Rh. fl. 89 1/3 den.
Néhai Lasztóczi Jánosnak „per defectum seminis” fiskusra szállott részbirtoka.
(Zemplén m.): Lasztócz

Tartalomgazda