HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 045 / a.

Dátum 1764. május 4.
Jelleg

3 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli másolat.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a helyszínen Pigai János sátorújhelyi harmincados készített a kamara részéről „pro hoc actu Deputatus”-ként.
Conscriptio duarum sessionum in possessione Lasztócz, Zemplén megye.
Possessió Lasztócz:
Van benne két telek, amelyek egyikét „curia”-nak hívják. Felső részről határos velük Kazinczi Péter, az alsó részről pedig Szirmay György. Ezen a telken van egy régi, fából épület ház, két szobával, kamarával és átriummal. Értéke 20 magyar frt. Diószegi János lakja. A telek be van kerítve. – Azon a telken egy kis csűr, kb. 18 magyar frt. ér. – Van ott egy istálló is, kb. 12 magyar forint értékben. – A másik telek szintén Lasztoczi Ferencet illeti. Szomszédja a parochiához tartozó kert. – E telken is van egy faház, mely egy szobából és egy atriumból áll, és hozzátartozik egy rozoga istálló is, az egész kb. 18 magyar frt értékben. Jelenleg Tóth László lakja. – Ez a telek is be van kerítve. – Mindent az előbb említett Tóth László építtetett, aki szabad költözködésű ember. – Ezen két sessiohoz tartozik három calcaturában 77 darab föld, amelyek együttesen 95 pozsonyi mérő befogadására képesek. A harmadrész mindig pihentetve, ősziekre és tavasziakra is 31–31 mérő jut. – Van azonkívül még 16 darab föld ezen két sessiohoz, 20 pozsonyi mérő befogadására. Ezeket részben Lasztóczi Ferenc, részben Diószegi Sámuel adta zálogba „diversis hominibus” (UC 111 : 45 (2) Aestimatio) – A földek terméketlenek, trágyázásra szorulnak; az ősziekből 15 mérőt lehet beléjük vetni, a tavasziakból pedig árpát 10 mérővel, zabot 21 mérővel. – Rét négy tartozik a két sessiohoz; hozadékuk 11 szekér széna, szekerét 50 xr-val számítva. – Két másik rét el van zálogosítva. – Az erdők közt akad makkos is, de a lasztoczi-részre alig lehet 100 sertést makkoltatásra hajtani.
Néhai Lasztóczi János „per defectum seminis” fiskusra szállott részbirtoka.
(Zemplén m.): Lasztócz

Tartalomgazda