HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 040 / b.

Dátum 1750. július 20.
Jelleg

1 old., magyar nyelvű,egy eredeti és egy hiteles másolat.

Szöveg

„Conventionalis levél” a szolgáltatások helyett fizetendő taxák ügyében a fiskus és az UC 111 : 40 (1) alatt lévő névjegyzékben felsorolt nádudvari alattvalók között, az eredeti példány „Fő Biro Kovács Gáspár és a lakosok közönségessen” nevében „per Georgium Nagy de Zagon, Juratum Oppidi Notarium” kiadva, a másik példány Niczky Simon „fölséges Királyné Asszonyunk causainak Directora” által hitelesítve.
Conventionalis levél az UC 111 : 40 (1)-ben közölt Specificatiohoz, a Nádudvaron lévő „szegény emberekről” abból az alkalomból, hogy Niczky Simon a felséges királyné asszony vicedirectora Nádudvar falut elfoglalta és fizetséget illetőleg így egyeztek meg vele: hogy akinek közülük háza és háza után földje vagyon, kilenced és robotálás címén 8–8 Máriást fizetnek akinek pedig háza után földjen nincsen, vagy zsellérképpen lakik, 4–4 máriást fizetnek a felséges királyné asszony részére.
Szabadköltözésű taxás alattvalók.
(Szabolcs m.): Nádudvar oppidum

Tartalomgazda