HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 040 / c.

Dátum 1753. március 15.
Jelleg

1 old. magyar és latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio urbarialis adatokkal, Extractus címmel a Szepesi Kamara kassai számvevősége készítette a tokaji fiskusi uradalom 1663, 1678, 1722, 1732, 1740 és 1747-es urbáriumai alapján.
Extractus „ex Urbariis Regio-Fiscalis Dominu Tokaj”, hogy Nádudvar városában a Rákóczi családot és következésképp a királyi fiscust milyen részek illetik. – Az 1663. és 1678. évi urbariumok szerint a nádudvari birtokrész puszta. – A Rákóczi-ház itten portioját Csepan Istvánnétől pénzen vásárolta, amely portion két pusztatelek vagyon és azokon épületek is. – A telkekhez szántók is tartoznak. – A zsellérek száma 10. – Az 1722-iki urbarium szerint is két telek van azon a részen, a Rákóczi család által a Csepan famíliától megszerezve. – Az 1732-ik évi urbarium szerint a Rákóczi-ház ill. a fiscus regius révén van ott 3 egész, de puszta telek. – Az 1740-ik évi urbarium is három sessioról tesz említést. – Ugyanezt olvassuk az 1747-ik évi urbariumban is, részletezve: Portio in oppido Nád-Udvar: Név szerint elsorolva 4 colonus, jelezve mindegyiknél a sessio: egy-egy egész, és Jelezve mindegyiknél a taxa: 2.40–2.40 frt.
Rákocziano-fiscalis portiók.
Oppidum Nádudvar, Szabolcs m.

Tartalomgazda