HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 040 / a.

Dátum 1750. július 20 előtt (1753. május 21.)
Jelleg

2 old., latin és magyar nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio (incolarum), a lakosok összeírása „Specificatio” címmel.
Véleményezett dátumát az UC 111 : 40 (2)-ben található Conventionalis levél dátumával lehet megokolni, mert abban már hivatkozás történik erre a Conscriptio-ra, az iraton található 1753. május 21-i dátuma prezentálás dátuma, amikor ezt a Conscriptio-t az UC 111 : 40 (3)-hoz mellékletként csatolták.
Specificatio ignobilium liberae migrationis incolarum in oppido Nádudvar, in comitatu Szabolcsiensi, akik részben a városbeli funduson és sessiokon laknak, részben a falun kívül és a valóságban senkinek a joghatósága alá nem tartoznak. – Név szerint elsorolva 110 személy, köztük 5 nemes és rajtuk kívül három ház: a jegyző háza, a praedicator háza és az iskola. – Semmi más hozzáfűzés.
A szabadköltözésű alattvalók névjegyzéke „Specificatio Ignobilium Liberae Migrationis”.
(Szabolcs m.): Oppidum Nádudvar

Tartalomgazda