HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 039 / b.

Dátum 1753. május 4.
Jelleg

1 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Szöveg

Aestimatio, a Szepesi Kamara kassai számvevősége készítette az UC 111 : 39 (1) alapján
Aestimatio sessionis unius, amelyet Lukacsik Szabó András nádudvari fiskusi ispán és a felesége Balogh Mária birtokolnak.
Oppidum Nádudvar:
Itt van Lukacsik Szabó András birtokolta sessio, kiterjedése miatt 200 Rh. fl. értékű. – Rajta egy vályogból épült ház 30 Rh. fl. értékű. – Kenyérsütő kemence, kis pince, 12 Rh. fl. értékű. – Van rajta egy gazdasági úgynevezett „Csőrös kert”ebben kút és istálló 40 Rh. fl. értékű. – Szántója 40 kassai köbölre elegendő, Rh. fl. 6 számítva = 240 Rh. fl. értékű. – Rétje 12 szekér szénát hoz. – Legelője 50 marha legeltetésére elegendő. – Macellum, Educillum utáni egy sessióra estő remélhető jövedelem évi 8 frt. – A 12 szekér széna szekerekként a den. 50 6 frt. értékű, capital értéke 120 ft. – 50 marha legeltetési lehetősége állatokként 17 krajcár, összesen 14 rajnai ft. 16 2/3 dén., becsértéke 283 ft. 33 1/3 den. – A mészárszék és a kocsma egy sessióra eső évi haszna 8 ft, ennek tőke- és becsértéke 160 ft.
A fentiek alapján az egész sessió becsértéke: 1085 ft. 33 1/3 den.
Lukacsik Szabó András fiskusi ispán és felesége, Balogh Mária portiója.
(Szabolcs m.): Oppidum Nádudvar

Tartalomgazda