HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 038 / b.

Dátum 1753. május 4.
Jelleg

2 old., latin nyelvű, egyszerű kamarai másolat.

Szöveg

Aestimatio, amelyet a Szepesi Kamara kassai számvevősége készített az UC 111 : 38 (1) alatti Conscriptio alapján.
Aestimatio portionis possessionis in oppido Nádudvar, Szabolcs megye.
Jelenlegi tulajdonosai: Cseke István és János
Oppidum Nádudvar:
Van itt egy lakott telek, „Lonyaiana dicta”. E telken van Cseke Istvánnak a háza „ex lateribus, vulgo Vállyog” aedificata. – Ugyanott Cseke Jánosnak a háza, hasonlóképpen vályogból építve. – Van ott egy kemence kenyérsütésre. – Két pincéje van, az egyik jégtárolásra. – A másik telek Debreczenyi Cseke Istváné, de pusztán áll. – A harmadik a Kis-féle telek. – Van egy gazdasági kertje, az úgynevezett Csűrös-kert, földhányással és szalmafonatos kerítéssel kerítve. „Hortus oeconomicalis effossa terra et stramentis cinctus” (= árokkal víztelenített, földhányással és arra felrakott trágyás szalmával ? vagy szalmafonatos kerítéssel) körülvett csűröskert (lásd még az UC 111 : 38 (1)-nél a „receptacula pecorum” = karámok hasonló elkerítését). – Van ott egy kút az állatok itatására. – Egy régi istálló. –Azonkívül négy pihenőhely az állatok részére. – Cseke Jánosnak a kertje, újonnan berendezve. – Más épületek is vannak rajta – A sessiok utáni földekbe 120 kassai köböl vethető el. – Rétjei 36 szekér szénát adnak. – Legelőin 150 állat is legelhet. – Educillum et macellum a Cseke-család birtokában.
Cseke család
(Szabolcs m:): Oppidum Nádudvar

Tartalomgazda