HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 038 / a.

Dátum 1753. április 14.
Jelleg

4 old., latin nyelvű, eredeti, de sérült, így helyenként olvashatatlan.

Szöveg

Conscriptio, a kamara részére „per Joannem Thurzó Partium Trans-Tybiscanum procuratorem fiscalem Regium”.
Conscriptio portionis possessionariae in oppido Nádudvar, Szabolcs megye, Cseke Istváné és Jánosé.
Oppidum Nádudvar:
Az első telek az úgynevezett Lónyay telek. – Cseke István telke és a Rendek-tó mellett, nyugatról a Berei utca határolja. Délről észak felé 55 lépésnyire terjed, hosszában pedig kelet-nyugati irányban 90 lépésnyire. Felértékelve 200 forintra. – E telken a következő épületek találhatók: Az első Cseke István háza, amely „ex lateribus” „vulgo vállyog” van felépítve. Van benne egy szoba, egy konyha és egy kamara. A másik Cseke Jánosnak a háza, szintén vályogból felépítve, ugyanolyan részekből áll, mint az előbbi, de némileg rosszabb állapotban. – A harmadik épület egy kemencze, kenyérsütésre, szintén vályogból készítve. – Van hozzá két pince, az egyik fának, a másik jégnek szánva. – A második telek Debreczeni Cseke Istváné, pusztán áll. E telken nincs semmiféle épület. A harmadik telek a Kis-féle telek északról szomszédos Muraközy László telkével, délről Kis Erzsébet telkével. Keletről és nyugatról a Rendek nevű víz és a Desy utca határolják. – Szélességében 54 lépésnyi, hosszában 50 lépésnyi. Ebben van Cseke Jánosnak egy kunyhója (tuguriolum), amelyben egyik bérese lakik. – Következik a tartozékok leírása: A kertek között van az úgynevezett Csűrös-kert, a többször említett Cseke István kertje és az országút szomszédságában, amely be van kerítve. E kertben van egy kút. Itt van egy régi istálló is. És 4 szín az állatok számára (lásd még UC 111 : 38 (2)-nél is!) „...receptacula pecorum circ. 4. stramentis villata” (= szalmafonatos kerítéses karámok vagy szalmatrágyával megmagasított, felrakott sánc a marhaállások körül, ahogy az Alföld fában szüköldő részein ma is előfordul). – A másik kert Cseke János kertje, Molnár János kertje szomszédságában. Ez újonnan állították fel. Ennek a belső épületei. – 1749-ben Nádudvar lakosai és a társbirtokosok az itten föld egy részét szőlőtelepítésre használták fel. E téren a Csekeieknek is vannak ültetvényeik, melyek 12 ember munkájára megfelelőek. – Mivel a nádudvari földek, jól lehet elég tágasak, eddig osztatlanok maradtak, azért azoknak a tartozékait sem lehet pontosan meghatározni. – A Cseke-sessiókhoz tartozó szántók vetésterülete kb. 120 kassai köböl. A remélhető széna minden sessio után 12 szekér. – A terület nagyságához képest legelője is nagy, ahol egyes birtokosok részéről 50 állat is legelhet. – A sok társtulajdonos miatt a városnak borkimérője is sok van, de mészárszéke kevesebb.
Cseke-testvérek portiója.
(Szabolcs m.): Nádudvar oppidum

Tartalomgazda