HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 008.

Dátum 1689. augusztus 22.
Jelleg

8 oldal, latin nyelvű kamarai másolat, (hitelesítés nélkül) 18. századi. 18. század eleji kamarai másolat. Latin. (Extractum.)

Szöveg

Extractus aestimationis. Özvegy Kemény Jánosné kezében levő javak aestimatiojából készült kivonat.
Aestimatio
Aranyosmeggyes castrum:
A Szepesi Kamara által, a fejedelemasszony birtokában lévő „Bona Kemenyiana” aestimatiójából készült kivonat, mely a szepesi kamarában, 1689. augusztus 22-én kelt.
A becslés – a becsérték számszerű, pontos meghatározásával – az alábbi ingó és ingatlan javakra terjed ki: A fenti várbeli Kemény-rész. („Arx olim pulcherrima, ad formam Quadriangularem extructa, nune vero ruinosa.) – A várhoz tartozó allodiumbeli rész. „… olim bene aedificatum, nunc vero per milites Suae Majestatis totaliter combustm…” – allódiális szántók, allódiális rétek. – Vámbeli rész. – Egykövű malom roncsai. – Allódiális szőlők. (Szőlőhegy- és dűlőnevek.)
Aranyosmeggyes oppidum:
Jobbágyok (teleknagyság szerint.) Libertinusok. Jobbágyszolgáltatások (A proventus mindenütt visszatőkésítve a becsérték megállapításánál!) Census (Szt. Mihálykor). Culinaria 2 tehén v. 6 Ft. tyúk tojás vaj rókabőr (Csak itt!) (NB! E szolgáltatások a lentebbi possessiókban is részletezve vannak s aestimatálva is. Az eltéréseket külön kiemelem.) – Egyéb szolgáltatás: a deserta sessiók kertjeinek kötelező bevetése. Földesúri beneficiumok: makktermő erdők, szabad halászat a Somos(!) folyón.
Józsefháza:
Puszta féltelkek.
Krassó:
Vám (Korábban Kökenyesdy Ferenccel, most a Bagossyakkal közös.)
Avas-Újváros:
Taksás jobbágyok.
Borhid:
A censust közösen fizetik, Szt. Mártonkor. – Culinariaban csak 1 tehenet és vajat adnak.
Apa:
A censust közösen adják. – Allódiális szőlők (termésük köblösben; becsérték: 1 köblös bor = 1 Ft).
Terep:
Puszta negyedtelkek.
Zekencze:
(= Lekence)
„Hanc possessionem soli Valachi inhabitant.”
Szinyérváralja:
Allódiális szőlők.
Vasvári:
Nemesi udvarház. „Domus nobilitaris olim Georgy Kemelcshey potiori ex parte desolata.” Allódiális szántók, allódiális rétek.
Tokaj:
Szabad (nemesi) ház, tartozékaival. (Közös a Csákyakkal.) Mészárszéktartási, kocsmáltatási jog: taksás subditusok kis házikói. (Valamennyi erősen megviselt, ruinált állapotban, a háborúk nyomán.) – Allódiális szőlők: A tokaji és a tarcali szőlőhegyeken.
Csobay:
Puszta zsellértelkek. („Desertae sessiones Inquilinorum 11”) ezek tartozékaként: szántóföld. Földesúri beneficium: Halászati jog a Tiszán (halászóhelyek megnevezésével).
Királytelek:
Puszta féltelek („Sessiones 1/2 colonicales, totales desertae No 5, a quibus subditi antea per 2 Talleros singuli solvere solebant.”)
Kemény János fejedelem özvegye Aranyos Megyes és tartozékai. (Szatmár, Szabolcs, Zemplén m.)
(Szatmár m.): Aranyas Megyes castrum – Aranyas Megyes oppidum – Josephaza – Krasso – Uyvaros oppidum (= Avas Uyvaros) – Borhid – Kis Namény – Felsőfalu – Bikszad – Terep – Butanhaza (= Bujánháza) – Tarnócs (= Tartócz) – Komorzan – Zekencze!( (= Lekence) – Apa – Kanyahaza – Thur Vikonya – Rakos!(= Raksa) – Vamfalu (= Vámfalva) – Berencze – Szinyei Varallya (! = Szinyérváralja) – Udvary – Batisz – Vasvary
(Zemplén m.): Tokaj oppidum – Tarczal (! = Tarcal) oppidum
(Szabolcs m.): Csobaj – Kiraly Telek

Tartalomgazda