HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 007.

Dátum 1671. augusztus 3.
Jelleg

2 oldal, latin nyelvű, egykorú hiteles másolat magyar nyelvű bevezetéssel. Egykorú kamarai másolat. Latin.

Szöveg

Conscriptio és leltár. Készült a hűtlenségbe esett Szobonya István javainak konfiskálása alkalmából.
Conscriptio és Inventarium
Nagyvarsány:
(Hont megye officialisai és kamarai megbízottak által készített összeírás és leltár, mely 1671. augusztus 3-án kelt a lévai praesidiumban, az örökös hűtlenség bűnébe esett Szobonya István Hont megyei javainak konfiskálása alkalmából.)
A nagyvarsányi birtokrész:
Jobbágyok (teleknagyság szerint); jobbágytelki-állomány, igásállatok. Allódiális szőlő.
Nagykereskény:
A fentivel azonos tartalmú conscriptio, illetve inventarium, azzal a különbséggel, hogy egy helyütt az egyébként használt „sessio media” helyett „possessio media”-t jelöl meg a jobbágy neve mellett. Tehát a „possessio”-t a „sessio” synonimájaként használja.
Kamarabirtokok, volt Szobonya javak.
(Hont m.): Nagi Varsani – Nagi Kereskeni

Tartalomgazda