HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 009.

Dátum 1689. január 17.
Jelleg

5 oldal latin nyelvű, eredeti aláírással és pecsétekkel hitelesítve.

Szöveg

„Inventarium super rebus nobilibus” Furor Dániel provizorsága idején készült a leltár, keletkezési körülményeit nem ismerteti.
Schavnik:
Szepes megyei officiálisok jelenlétében, Furár Dániel provizorsága idején, 1689. január 17-én kelt inventarium a várban, a váralján és a várhoz tartozó allódiumban található ingójavakról, épületekről.) Az inventarium – a szokott módon – épületenként, épületrészenként halad. A várépület emeletén: szakállas puskák – sárgarézből készült tűzhely, kályha-tartozékok, melyek a késmárki várból kerültek ide. („Ex Arce Kesmarkiensi Flava aerea Instrumenta, ad Focum pertinentia”) Óraformájú pecsenyesütő-vas. („Instrumentum Ferreum, Horologium repraesentans, pro assaturis assandis aptum”) – Arcképek (Kázmér lengyel királyé, Báthori Gáboré, Zrínyi grófé, Thököli grófé (ez be van szaggatva), Anna királynőé, II. Mátyás feleségéé.) – Az alsó traktusban: A királyi hadiélelmezés (annona) számára tárolt, allódiális eredetű gabona: (rozs, árpa, zab, borsó, maláta, komló – kassai köbölben.) – Az alsó várban: Kápolna (új oltárral, székekkel). Palotaház (dezolált állapotban) A felső traktushoz tartozó bástya és boltok erősen rongálódott állapotban. – Az alsó traktus további részében: istállók, sáfárház, konyha, sütőház, kaubolt (benne 4 pár bilincs). – A várudvaron: kút, vödörrel. – A bástyán: harang. – A toronyban: kis harang, órával. – A vár aljában: négykövű, jól megépített allodiális malom, teljes felszerelésével; mellette: vízi fűrészmalom. – A várhoz tartozó majorságban: újonnan épült csűrök, pálinkafőző. A csűrökben rozs (kepében), árpa, zab és szalma (kalangyában); széna (kocsiszám). – Majorsági állatállomány: szarvasmarhák („in universum”), sertések, kancák („quelli praetoriti anni”), baromfi (liba, tyúk, kacsa). – A sörfőzőházban: Késmárki üst, nagykádak, kiskádak, söröshordók, salátaelőkészítő helység, fából készült, sörfőzőhez szükséges szerszámok. – Söröspince. – Beszálló-kocsma. elegendő istállóépülettel, az istállókban most a hadiélelmezés céljaira szolgáló ökröket teleltetik. A kocsmaépület mellett kis házikó, egy kályhásszobával.
Ugowecz:
Majorsági épületek, lakóépületek, két kályhásszobával, csűrök, istállók (átvitt állapotban), kétszintes épületbe két kályhásszoba (romladozó, új készül helyette). Kúthoz való jó vödör. – Majorsági állatállomány: szarvasmarhák, birkák; szalma (kalangyában = „mandelio”), széna (kocsiszám). – Az inventarium készültekor ebben a majorban is a hadiélelmezés céljaira szolgáló ökrök telelnek.
Schavnik vár.
(Szepes m.): Schavnik castrum – Kesmark – Ugowecz (major)

Tartalomgazda