HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 006.

Dátum 1671. augusztus 4.
Jelleg

4 oldal, latin nyelvű, egykorú, hiteles másolat. Bevezetés magyar nyelvű. Kb. egykorú kamarai másolat. Magyar bevezetés, de érdemi része latin.

Szöveg

Conscriptio és leltár. Készült a hűtlenségbe esett Szobonya István javainak konfiskálása alkalmából.
Nagyendrőd:
(Bars m. officialisai és kamarai megbízottak által készített összeírás és inventarium, 1671. augusztus 4-i, Leva-i kelettel, az örökös hűtlenség bűnébe esett Szobonya István javainak konfiskálása alkalmából.) Jobbágy- és zsellérnévsorok, (egésztelkes jobbágyok, egésztelkes ülő házas zsellérek). – Puszta házak („domus desertae”).
Várad:
2 kövű malom (molnárja harmados). – Szőlők (kissallói szőlőhegyen) Szőlőhegy- és dűlőnevek. – Puszta birtokrészek („portiones desertae”) Kisbaracskán, Kissáriban, Nagysülén.
Az előzőkhöz hasonló összeírás: Fakóvezekényben, Lökön, Betétkúton, Alsószöllősön, Nevedzénben (=Nemeczeny).
Felsőszöllős:
Curia nobilitaris és tartozékai. Itt volt a földesúri rezidencia, de az összeíráskor a földesúr szakácsára volt bízva az egész komplexum.
Rövid inventarium a lévai praesidiumban levő, de az összeíráskor lakatlan házban. Néhány ingóság, használati tárgy. Néhány számos állat: borjas tehén, sertések. Méhek. Veteményeskert. Majorudvar (de csak széna van benne).
Volt Szobonya javak.
(Bars, Nyitra m.): Nagy Endréd (Bars m.) – Várad (Bars m.) – Kis Salla (Bars m.) – Kis Baraczka (Bars m.) – Kis Sári (Bars m.) – Nagy Süle (Bars m.) – Faako Vezekeny (Bars m.) – Leök (Bars m.) – Setét Kuth (Bars m.) – Fölső Szőlős (Nyitra m.) – Alsó Szőlős (Nyitra m.) – Nemeczeny (Nyitra m.) – Leva praesidium (Bars m.)

Tartalomgazda