HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 005.

Dátum 1711. március
Jelleg

2 oldal, latin nyelvű, kamarai másolat (hitelesítés nélkül). Kb. egykorú kamarai másolat. Latin.

Szöveg

„Conscriptio bonorum” Készült a javak lefoglalása alkalmából.
Belezna:
4438 Ft és 95 den. harmincadvám-tartozás miatt, kamarai utasításra, a varasdi harmincadhivatal által lefoglalt Mallik-javak. Az összeírás a subditusok bemondása alapján készült, mert a kamarai megbízottak számára „…ad facies Bonorum securus accessus propter praedones fieri non poterat.” – A Légrád oppidum közelében fekvő, erősen dezolált Belezna faluban mindössze 6 lakott jobbágytelek van. Együttesen nincs többjük 3 ekénél. („… qui omnes non possunt – plus – quam tria aratra coniunctim producere…”) – A falu tartozékai: makktermő erdők, kaszálók, legelők.
Belezna:
A földesúr özvegyének rezidenciális allódiuma. de igen szegényes épületállaggal.
Kutass:
(Kanizsa alatt, de a Somogy megyei Kutas!) Lakott jobbágytelek (mindössze 7!) – Deserták (3!) – Zsellérek – Szolgáltatások: census (minden egész telek után 1 rénes Ft 50 den. évente, zselléreké: 50 den.), egy mérő búza. – Robot: „Praeterae omnes insimul per Annum 4 Laboratores integra septimana administrant.” – de ezt meg is válthatják 4 birodalmi talléron.
Pogányszentpéter:
deserta
Sukorót:
deserta
A két deserta possessio együttes értéke: 300 Ft.
A felsorolt valamennyi Mallik-jószágot azonban jus regium és a királyi fiskus utódlási joga terheli.
Volt Mallik javak.
(Somogy, Vas, Zala m.): Varasd civitas (Vas m.) – Belezna – Legrad oppidum (Zala m.) – Kutass – Canisa oppidum (Zala m.) – Pogány Szt. Péter – Sukurut

Tartalomgazda