HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 024.

Dátum 1676. június 8.
Jelleg

3 oldal, magyar, eredeti.

Szöveg

Becslés Zala vármegye szolgabíráinak okiratába foglalva a telek postfunduái, úrbéres szolgáltatás, szőlő és hegyvám.
Aestimatio
Reznek:
a sessióhoz tartozó szántók, rétek, irtások – évi census – a sessió után: tyúk, tojás – robot: saját ekével egy nap, mással összefogva két nap, robottul való adó – az adókat Kanizsára prezentálják – gabona dézsma „minden kepétől három-három pénz” – az évi gabona-termés becslése – szőlő itt helyben nem tartozik a sessióhoz, hanem a dedesi nemesek territoriumában van, ez után a hegy-vámot az említett nemeseknek, a dézsmát Alsó Lindvára adják – dézsma itt is 3–3 pénz vödrönként – „az helyhez való erdőrési alkalmatosság” becs-értéke 2 fl. – az egész sessio becsértéke a hozzátartozó javakkal együtt „facit flor. hungaricales Nr. 107”
Zakó György telke, volt Nádasdi birtok.
(Zala m.): Reznek

Tartalomgazda