HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 023.

Dátum 1675. március 16.
Jelleg

3 oldal, latin, egyszerű másolat.

Szöveg

„Aestimatio”, melyet Drahiem Vilmos készített. Becslés: subditusok száma, úrbéres bevételek.
Demethe:
nemesi kúria – allódium csűrrel, istállókkal, serfőzővel – malom-jövedelem megoszlása a társtulajdonosok között – szabad-kocsma vámhelynél, évi árendája – vám-jövedelem – jobbágyok, zsellérek – deserták – szántóföldek „partim mediocres, partim valde steriles” – rétek szénahozama – makkerdők kapacitása
Asguth:
nemesi udvarházak, hozzájuk tartozó szántók
Fricske:
soltészságból évi jövedelem
Szemere:
A töröknek is adóznak, lakosok között szabadosok.
A felsorolt helységek külön-külön becslése, a végén összesítés a megbecsült vagyontárgyakról egy összegben: „facit florenos Hungaricales fl. 34555.81”. Ebben az összegben a töröknek adózó volt Szemerei-birtokok becsértéke: „Summa valoris Bonorum Tributariorum fl. 15470.00”
Szemerei László konfiskált javai.
(Sáros m.): Demethe – Beczfalva – Asguth – Fricske – Nagy Szilva – Kis Szilva – Adamfölde.
(Abaúj m.): Olcsvár – Benyek – Budamer – Szemere – Lytka – Buczitha – Luba, praedium – Radvány, praedium – Büttös – Papi, praedium portio – Kegy, praedium portio – Berencs – Csemejte – Sáp – Bakta – Fulokercs – Pamlin – Vajda

Tartalomgazda