HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 098. - No. 025.

Dátum 1679. április 7.
Jelleg

4 oldal, latin, eredeti. + 1 példány másolat.

Szöveg

„Specificatio” Összeírás: subditusok száma, szőlők és ezek termése.
Kamarai utasítás azon javak összeírására és konfiskálására, melyek „Illustrissimus condam Princeps Franciscus Rakoczi aut post obitum eiusdem Relicta, uti et Senior Celsissima Principissa, jus fiscale aut erga nonnulla etiam defectus seminis sibi vendicantes, a principio primaevae foedae Rebellionis usque in praesens occupari curarunt” – Felsorolt helységeknél: a volt tulajdonosok neveit közli és a konfiskált vagyonrészt, nagyságát, pl. Grecsel, jobbágyok, zsellérek, és deserták, a szőlők aljában gyümölcsfák. – A felsorolt helységeknél: „sub radicibus vinearum sunt arbores fructiferae instar hortorum foecundorum” – A birtokbavett szőlők bortermése.
Szántó:
A kamara kiküldöttje elrendeli a konfiskált szőlő szüretelését, közben a Rákóczi-család regéci provisora „missis annatis satellitibus et legulis pro Principissa juniore occupavit omnia et collegit,” – kijelentvén, hogy az utód nélkül meghalt prédikátor özvegyének decimalis szőlőjének birtoklása nem a kincstárt illeti, hanem a földesurat, tehát a Rákóczi-családot.
Rákóczi család által 1672–1679 között birtokba vett és később konfiskált javak.
(Zemplén, Abaúj m.): Füzér – Ujhely, Baxa család portiója – Gerecsel, Ujhelyi Pál portiója – Tolcsva, szőlők – Patak, szőlők – Bénye, szőlők – Zombor, szőlők – Tokaj, szőlők – Szanto, szőlők – Regécz

Tartalomgazda