HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 055.

Dátum 18. század eleje
Jelleg

4 oldal, magyar, egyszerű másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

Összeírás: puszta és lakott helyek jelenlegi ill. egykori tulajdonos nevével, udvarházhely. Összeíró: nincs feltüntetve.
Zombor:
„Pasitra kik Nemethy Ferencz idejeben szállottanak volt, kik megint el-elpusztultanak, egynehány.” – Csontos-rész: – bíró névvel, pusztatelek, lakosok neve – Szuhai-rész: Szuhai nemes udvar helye – lakosok, névvel – pusztatelkek, névvel – Bejegyzés: nagyobb részét Bihari Balázs bírja. – Tokajhoz valók örökbe: puszták, házhelyek, lakott telkek, valamennyi névvel. – Megjegyzés egyes pusztáknál, kit János vajda is bírt. – Hajtoni rész: …az eperjesiek háza – Zombori Gergely része: nemes udvar névvel – puszta helynévvel – Házhely névvel – Ismét Tokajhoz való rész és Csontos rész: házhelyek, puszták, lakott helyek, névvel. – Pázsiton épített puszták, Némethy Ferenc idejében épültek, majd elpusztultak, névvel. – Káni rész, Borsvai rész, Csontos rész, egy kivételével névvel: „kinek emberét nem talállyák.” Többnyire puszták. A „Kis utza további része puszta.
Kamarai birtokrész.
(Zemplén m.): Zombor

Tartalomgazda