HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 054.

Dátum 17. század vége
Jelleg

20 oldal, német, egyszerű másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

„Beschreib- und aestimierung” Összeírás: házak és telkek száma, falvak művelt területe művelési áganként, úrbéres szolgáltatásaik, regáliák. Összeíró: nincs feltüntetve
Dárda:
A falu távolsága Széktől, mérföldben. – Határának kiterjedése hosszában és széltében, ugyancsak mérföldben. – A szomszédos falvak neve. – Szántóföldjei holdban. – Rétjei holdban. – Tölgyerdő holdban. – Fából épült templomok. – Dárdát magyarok és rácok lakják. – Házak (lakosok) száma. – Egész-, fél- és negyedtelkek, összesen egésztelekben is feltüntetve. Házas zsellérek összesen. – Lakott telkek. – Házas zsellérek. – Census: egész telkenként évente 3 forintot fizetnek. Összesen is megadva. – Robot: forintértékben. A házas zsellérek robotját az összeíró 50 dénárjával számolja. Összesen is feltüntetve. A házatlan zsellérek évente 9 napos robottal szolgálnak, ennek forintértéke. – Tölgyerdő censusa. – Kocsmáltatás (nyári-), mészárszék haszonvétele. – Halászóhely censusa. – Kilenced összege. – Összesítés – 6%-kal számított tőkeérték.
Fejerfalu:
Földrajzi helyzetének leírása, lásd Dárda. – Szántóföldek, rétek, tűzifának és épületfának alkalmas erdő (valamennyi kiterjedése holdban megadva). – A falu lakói kálvinisták. – Telekszám, adózás, robot, azonos Dárda helységével.
Rácz-Bóly:
Cserjés erdő (schlechte Waldung). – Rácok lakják. – Puszta malomhely becsértéke.
Magyar Bóly:
Szántóföldek. – Rétek. – Puszta szőlők (kapásokban). – Makkos erdő, tűzifának is alkalmas. – Rácok lakják. A jelenleg puszta telkeken létesíthető sessiok száma, a jelenlegi használatukért fizetett census összege. – Puszta malomhely censusa.
Maiss:
Szántóföldek, rétek, makkoltatásra és tüzifának alkalmas erdő (nagyságuk holdban). – Lakói rácok. – Puszta telkekről, lásd Magyar-Bóly. – Census, adó: lásd Dárda – Puszta malom censusa.
Pótsa:
Szántóföldek, rétek, makkoltatásra és épületfának alkalmas erdő (holdban). – Rácok lakják. – Makkoltatásért és épületfáért fizetett census összege. – Puszta malom a Karocz vizén.
Gordisha:
Mocsaras területen fekszik. – Szántóföldek, rétek, tűzifának és épületfának használható erdő. – Magyarok lakják, kálvinista vallásúak. – A makkoltatásért fizetett census összege. – Halászóhely használatáért.
Mátty:
Szántóföldek, rétek, erdő. – Kálvinista magyarok lakják. – Halászóhely használat.
Haraszti:
Szántóföldek, rétek, tölgyerdő. – Lakói magyarok, kálvinisták. – Templom. – Makkoltatásért fizetnek.
Ujtó:
Szántóföldek, rétek, tölgyerdő. – Rév, vámmal. – Lakói magyarok, kálvinisták. – A létesíthető sessiok száma, a jelenleg puszta telkek földjeinek használatáért fizetett census összege. Ezeket a földeket a házatlan zsellérek élik. Robotjuk értéke. – A Dráván lévő malmok évi adója. – Makkoltatás censusa. – Halászóhely jövedelme. – A rév és vám jövedelme. Mivel jelenleg romokban van, csak fele értéket jelent.
Bistrin (Pistrin):
Szántóföldek, rétek, erdők. – Rácok lakják. – Puszta telkek, lásd Ujtó. – Halászóhely jövedelem. – Tölgyerdő censusa.
Kassád:
Szántóföldek, rétek, makkoltatásra és tüzifának alkalmas erdő. – Rácok lakják. – Tölgyerdő censusa.
Nagy Peterd:
Szántóföldek, rétek, tölgyes. – Lakói rácok. – Puszta telkek mint Ujtónál. – Tölgyerdő censusa.
Polmants:
Szántóföldek, rétek, tölgyerdő. – Lakói kálvinisták. – Puszta telkek, lásd Ujtó. – Tölgyerdő censusa.
Kátsfalu:
Szántóföldek, rétek, tölgyerdő. – Lakói rácok. – Puszta telkek, lásd Ujtó. – Halászóhely használatáért.
Berement (Perement):
Távolsága Siklóstól és Eszéktől, mérföldben. – Határainak kiterjedése hosszában és széltében, ugyancsak mérföldben. – A szomszédos falvak nevei. – Rácok lakják. – Szántóföldek (holdban) – rétek (holdban) – tölgyerdő (holdban) – Fenti adatokon kívül Berementnél és az alább következő helységeknél az összeíró csak a létesíthető egésztelkek számát tüntette fel, egyenként 300 forintos becsértékkel, s az összesített becsértéket a kettő szorzata adja.
Szent Ivány:
Lakói rácok. – Szántóföldek, rétek, tölgyes. – Becsérték, lásd Berement.
Sarog:
Rácok lakják. – Szántóföldek, rétek, épületfának és tűzifának alkalmas erdő. – Becsérték.
Pessedeck:
Lakói rácok. – Szántóföldek, rétek, erdő. – Becsérték.
A puszta falvak felsorolása után az összeíró megjegyzi, hogy a többi falvak a Balaton gátszakadása következtében pusztultak el: „die übrige sinnt ovn den Blath abgerissene Verlohren gang.” – Az összeírás egyébként nagyjában megegyezik az UC 93 : 43 jelzetű öszeírással.
Veterani-féle javak.
(Baranya m.): Darda – Feierfalu (Fejérfalu ?) – Racz Baya (Rácz Bóly) – Maggar Baya (Magyar Bólya) – Mays (Maiss) – Botscha (Posta, Póts) – Gordische (Gordisha) – Matty (Mátty) – Haraszy (Haraszti) – Vydo (Ujtó?) – Bistrin – Kassad (Kassád) – Gross Petert (Nagy Peterd) – Polamnts (Bolymán?) – Kazfalu (Kátsfalu) – Berement (Bereménd) – Szent Iván (Szent Ivány) – Sarog – Pessedeck
Puszta falvak felsorolása: Assa Kat (Alsó Kal?) – Biran (Piran) (Birjan?) – Takat (Tokal? (Tokat?) – Sall? – Lavantz (Lapantsa?) – Illucza (Illocska?) – Carola – Maracz (Marótz) – Becke (Pecke?)

Tartalomgazda