HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 044 / b.

Dátum d. n. kb. 1690–1700.
1752. január 8
Jelleg

Másolati példány, az eredetivel 1752. január 8-án szó szerint egyeztetve.

Szöveg

Extractus der Conscription
Beremén:
A falu távolsága Siklóstól, Walpától és Eszéktől, órajárásban. – Folyóvíz nincs, a szükségletnek elegendő forrás. – Erdők: lombos erdők, mogyorócserjés erdő, tölgyerdő, utóbbi termés nélkül, épület- és tűzifának alkalmas fával, kiterjedésük holdban megadva. – Szántóföldek, holdban. Ebből jelenleg teremnek, holdban. – Hegyi rétek kiterjedésük kaszásokban. – A falu határához szőlőhegy is tartozik, nagysága kapásokban. Már 5 éve megműveletlen, 9 kapás területet kivéve. – Legelők az erdők, szántóföldek és rétek között. – Malom, vár és kastély nincs. – Kőből épített templom, már régóta puszta. – A faluban lakó jobbágyok egyenkénti, név szerinti felsorolása, feleségük, illetve a velük lakó fiúgyermek vagy testvér (a család összlétszáma is megadva) feltüntetésével. – A faluban lévő lakott házak összesen, a családok és az össz-lélekszám feltüntetésével. – A török időkben a faluban 15 lakott ház volt, a leégett házak azóta tökéletesen elpusztultak. – Abban az időben a török földesúrnak, Mamhat Ubok basának családonként 1 arany adót fizettek, „Oka” (Schmalz Oka)-t egyet adtak. Dézsmát és robotot a földesúr kívánsága szerint teljesítettek, mind szekér-, mind gyalogrobottal szolgáltak. Török császár adójában évente közösen adóztak. – A keresztény földesúrnak, gróf Draskovichnak évente 8 arany adót és ajándék fejében 1 pár csizmát tartoztak adni.
A siklósi uradalom lakott és puszta falvainak összeírásából.
(Baranya m.): Peremen (Beremén)

Tartalomgazda