HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 045.

Dátum 17. század vége
1752. január 8
Jelleg

7 oldal, német, másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal. Az eredetivel egyeztetve 1752. január 8-án.

Szöveg

„Extract” Összeírás: subditusok neve, gyermekeik, állataik, vetés, szőlő, kaszáló, census, robot, tized, kilenced. Készítette: Johan Baptist Kronberg a királyi archivum titkára és registrator.
Extract aus der Beschreib und Schätzung.
Táblázatos kimutatás. – A táblázat rovatai: jobbágy- és zsellérnevek – házak – fiúgyermekek – lánygyermekek – lovak – ökrök – tehenek – tinók – juhok és kecskék – sertések – méhkasok – szőlők (Pfundt) – megművelt szántóföld (hold) – vetés: búza, rozs, zab, árpa, muhar – szénatermés/szekérben – A falu távolsága Siklóstól, mérföldben. – Határának kiterjedése mérföldben. – A falu határához tartozó szántóföldek (jók és rosszak) nagysága holdban. – Szőlőhegy nincs. – Rétek (jók és rosszak) nagysága ugyancsak holdban megadva. – A falu lakott sessioinak száma összesen. – Census: telkenként 3 ft, összesen 60 ft. – A puszta telkek földjeinek használata után egyenként ft. 1,50-t fizetnek, összesen ft. 7,50-t adnak. – Egész telkenként évi robotjuk heti 1 nap (összesen 52.) = á 12 denár, összesen ft. 124,80 – kilencedjövedelem – a kocsmáltatás haszna – a mészárszék haszna – összesen ft. 557,30 – 4-, 5- és 6%-kal számított tőkeérték feltüntetve – A török időkben a falu keresztény földesura gróf Zrínyi volt, akinek a falu évente adózott. (1 ft!) – A török földesúrnak házanként 50 dénárt fizettek (10 ft). A tized kb-i értéke 330 ft. – Török császár adóját nem fizettek. – Összesen ft. 341 – Ugyancsak a 4-, 5- és 6%-kal számított tőkeérték feltüntetve.
A kamarai kezelésben lévő siklósi uradalom birtokai.
(Baranya m.): Bölley (Bellye)

Tartalomgazda