HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 036.

Dátum 1698. március 5.
Jelleg

2 oldal, latin, egyszerű másolat.

Szöveg

„Aestimatio”, melyet Danohy István készített. Becslés: úrbéres és allódiális bevételek becsértéke.
Báth:
Az oppidum lakóinak censusa, évi összegben. – A vám árendájának összege. – Kilencedjövedelem, gabonából és borból (hároméves átlag alapján számítva) forintértékben, az egy évre eső jövedelem külön feltüntetésével. – Az évente négyszer az oppidumban tartott vásárok (a vásárnapok felsorolásával) alkalmával az educillum hároméves átlagból számított jövedelme. – A rét, szőlő és allodium „defalcatis defalcandis” haszna, forintértékben. – Összes jövedelem: 1621,78 ft. – 6%-kal számított tőkeérték. – Curia, épületének értékbecslése, valamint a 6%-os tőkeérték, 5%-os tőkeérték.
(Hont m.): Baáth, oppidum

Tartalomgazda