HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 037.

Dátum 1700. március 3.
1769. május 12.
Jelleg

2 oldal, latin, eredeti. + 1 példány másolat, 1769. május 12.

Szöveg

„Aestimatio”, melyet Pruckner Vilmos János készített. Becslés: jobbágytelkek, úrbéres és egyéb földesúri jogok bevételének becsértéke.
Mikófalva:
A helységben lévő három jobbágy (az előző összeírás szerint egésztelkesek), melyek „cum tertialitas solum ad Fiscam spectare” az összeírásban is megerősítést nyert. Becsérték. – A jobbágytelkekhez szántóföldek, rétek, illetve kaszálók tartoznak. – Gabonadézsmával, valamint a szokásos szolgálatokkal együtt történt a jobbágyok értékbecslése. – Tölgyerdő, a makkoltatható sertések számával, becsértékkel, mely a dézsma fejében beszolgáltatandó sertésekből származó jövedelmet tünteti fel. Tőkeérték. – Összes becsérték: ft. 700.
Néhai Bekeny Gábor-féle fiskális birtok.
(Heves m.): Mikófalva

Tartalomgazda