HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 030.

Dátum 1696. november 20.
1752. január 8
Jelleg

3 oldal, német, 1752. január 8-i másolat.

Szöveg

„Extract” Összeírás: jobbágyok név szerint, gyermekeik, állataik, postfundualia, szőlő.
Az összeírás táblázatos részének rovatai: jobbágynevek – Behasung – fiúgyermekek – leánygyermekek – lovak – ökrök – méhkasok – szőlők (kapásban) – vetésterület (holdban) – búza – rozs – árpa – kaszáló (szénásszekérben) – Inwohne ”Von bevorstehenden Dorf seyen die Unterthanen erst in diesem 1696 Jahr entlassen.” – A helység távolsága Kőszeg várától, óra-járásban. – A határához tartozó megművelt és puszta (megműveletlen) szántóterületek (holdban) – rétek, holdban – tölgyerdők, ugyancsak holdban – szőlők, megműveltek és puszták, nagyságuk kapásokban megadva. – Lakott telkek összesen. – Puszta telkek összesen. – Az egész helység fiskális birtok. – A török időkben a tributumot Zrínyi Miklósnak adták (2 birodalmi tallér), majd utódjának ugyanannyit. – Jany püspök 8 évvel ezelőtt, a robot mellett 3 forintot kíván tőlük, mint a többiektől. – Tizedet (és kilencedet) a többiekhez hasonlóan adnak. – Török uruk a budai nagyvezír volt, akinek évi adóval, mindenfajta gabonából tizeddel és kívánság szerinti robottal tartoztak, mindenki 9 napot szolgált évente. A török császár adóját is tartoztak fizetni, valamint a vár körüli szolgálatra is kötelesek voltak. – Malom, halászóhely, privilegium nincs. – A helység lakói kálvinisták. – Kilencedet nem adnak. – Szomszédai, határai.
Jany püspök birtokai a siklósi kerületben.
(Baranya m.): Karants

Tartalomgazda