HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 029.

Dátum 1695. július 28.
1769. június 8.
1768. november
Jelleg

1 oldal, latin, eredeti. + 1 példány másolat, 1769. június 8. Az összeírás eredeti példánya hiányzik, csak az 1768. novemberében készült másodpéldány van meg.

Szöveg

„Aestimatio”, melyet Gundelfinger János készített. Becslés: jobbágytelkek becsértéke.
Olsavicza:
Fél jobbágytelek, melyen kicsiny és romos épület van. – Mivel a helység területe egyébként is igen terméketlen, becsértéke csak 75 rajnai forint. – Fél jobbágytelek, már évek óta puszta, becsértéke 50 forint. – Puszta zsellértelkek, „vulgo pasitos”, szántóföldek nélkül, becsértékük összesen 40 forint. – Összes becsérték: ft. 165.
Olsavicza:
A fiskus kezén fél jobbágytelek, a rajta lakó colonus nevével, becsértékkel. – Puszta féltelek. – Puszta zsellértelek, névvel. – A fent összeírt jobbágytelken lakó testvérek, névvel és becsértékkel. – Fentiek Görgey Ferencnél vannak zálogban, 100 forint értékben. – Az egész jobbágytelkek és zsellértelkek elzálogolásáról, a zálogforgalomról, valamint a zálogösszegekről bejegyzés. – Az elzálogosított jobbágyok és zsellértelkek becsértéke. – Az összeíró az aestimatio jobboldalán két rovatban tünteti fel a zálogértékek és az örökjog szerinti értékeket, minden egyes birtoktárgynál. – Ezek szerinti becsérték összesen: ft. 540 – ft. 785 – Az összeíró még külön feltünteti a zálogba adottakon kívül a kamara jövedelmét: ft. 425.
Berthóty János konfiskált javai.
(Szepes m.): Olsavicza portio

Tartalomgazda