HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 031.

Dátum 1696. március 22.
Jelleg

3 oldal, latin, egyszerű másolat.

Szöveg

„Conscriptio” Összeírás: kastély, állatok, élelelm, allódiális épületek, szántók, rétek, szőlők, jobbágytelkek és postfundualiájuk.
A kastély tartozékai: az első contignatioban található „ház”-akban boltozatok, a felső contignatioban található „házak”, boltozatok. – Juhok. – Sertések „nondum saginati”. – Hordók (cadi), régiek, érték nélkül. – Láda, élelemtartásra, rossz. – A kastély felhalmozott élelmiszerei: az alsó boltozatban tiszta búza (kassai köbölben), zab (kassai köbölben). – A kastélyon kívül a faluban két búzaverem (siri), benne: frumentum (kassai köbölben). – Másik két búzaveremben: árpa (kassai köbölben), köles (kassai köbölben). – Szerencsen lévő két veremben: frumentum (kassai köbölben). – A kastélyon kívül kaszáló-rét, nagysága szénásszekérben. – Ugyancsak a kastélyon kívül veteményeskert és gyümölcsöskert, elég nagy, végén istállókkal és állattartó-hellyel. – Szőlő, annyira-amennyire megművelve. („Vinea taliter qualiter cula”), amelyet, ha majd rendesen megmunkálnak, 36 hordó bortermésre is lehet számítani, jelenlegi állapotban azonban mindössze 3 hordó bor terem benne. – Elhagyott, puszta szőlők. – Allódiális földek: szántóföld-darabok dűlőnévvel, darabszámban, továbbá kapacitásuk búza-köbölben. – Az egyik föld-darabban a földesúr számára elvetett gabona köbölben. – A provisor saját gazdálkodására bevetett két földdarab. – Egyéb vetések. – Allódiális rétek névvel, szénatermés szekérben. – Jobbágytelkek: egész nincs, – féltelkek összesen, – jobbágyok nincs. – Az egyes telkekhez három darabban lévő szántóföld tartozik, kapacitásuk köbölben. – A telki állományú rét szénatermése szekérben. – Tilalmas erdő, több birtokos között megosztva.
Bekecs:
A praedium fele tartozik a kastélyhoz, a szántóföldeket és réteket legelőnek használják. – Ugyanitt szabad halászat a Takta vizében. – Puszta promontórium, névvel.
Szada:
Negyed része, földekkel, legelővel, szabad halászattal.
Felső-Lucz:
Lásd: Szada
Alsó-Megyaszó:
Negyed rész. – Egész telkek száma összesen. – Subditus nincs. – A telkekhez tartozó szántóföldek kapacitása köbölben. – Allódiális szántóföldek száma, kapacitásuk köbölben.
Nyáry Ferencné Thököly Zsófia konfiskált javai. Monoki uradalom.
(Zemplén m.): Szada, praedium portio – Felső-Lucz, portio – Lucz – Alsó-Medgiasszo, possessio portio – Megyaszó Alsó-Felső, oppidum

Tartalomgazda