HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 028.

Dátum 1695. augusztus 21.
1796. május 12.
Jelleg

1 oldal, magyar, eredeti. + 1 példány másolat, 1796. május 12.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Gundelfinger János készített. Összeírás: subditusok név szerint, majorsági szántó, kaszáló.
Az összeírás az egyes jobbágyok (névvel) pusztáját tünteti fel. Az összeíró megadja, hogy három nyomásra hány köböl búzát vethetnek bele, valamint feltünteti alsó szomszédjának nevét is. – „Fazekas Mihally Pusztaja Jobbágy helly eluethet három nyomásra cubulus. 13. Alsó szomszégya Tury Istuán.” – Egyéb bejegyzések: két öccse van, egyike magánál, a másika másutt szolgál. – Két pusztánál két nyomásban adják meg a földterületet. – „Az Utcza közepin uan egy Varga mester Embernek, auagy Mészárosnak ualó puszta helly kihez semmi föld uetni ualo nincsen”. – Majorsági föld, három nyomásra kapacitása köbölben. – Majorsági rét, szénatermése szekérben. – Erdő, más birtokosokkal közös.
(Abaúj m.): Visoly

Tartalomgazda