HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 010.

Dátum 1681. január 1.
Jelleg

3 oldal, magyar, eredeti

Szöveg

„Conscriptio”, melyet a vármegye legale testimoniuma Boros János Zemplén vármegye alispánja készített. Összeírás: udvarház, gabona, vetés, subditusok név szerint, állataik, puszta helyek. Conscriptio (magyar nyelvű).
Nagy-Ráska:
Puszta udvar, kapuja felett van egy fél ház, berendezés nélkül, ajtaja, ablaka kiégett. Az udvarban lévő alsó ház is hasonlóképen puszta. Két istálló és konyha. – A kapu előtt puszta udvarház-hely. Sós Gáboré volt, most káposztát ültetnek rajta. – Csépelni való gabona 15 kereszttel. – Őszi vetés: 23 darab földben 10 nagymihályi köböl gabona van. – Veremben 10 kassai köböl gabona. – Puszta zsellérhelyek, névvel. – Házhely, névvel, gondviselő (névvel) lakik rajta.
Imreg:
Puszta félhely, névvel.
Jesztreb:
Félhelyes jobbágy, névvel, ökre, tehene van, ugyanebben a házban lakik egy másik jobbágy, ennek is van ökre és tehene. – Félhelyes jobbágy, ökre, tehene van. – Vincellér, névvel. – Másik félhely, névvel: „az kiben egy asszony ember lakik.”
Málcza:
Egész pusztatelek, névvel más házában lakó zsellér, névvel.
Márk:
Egésztelkes jobbágy, névvel, ökre, tehene van. – Pusztatelek, névvel, ház nincs rajta. – Egészhely, névvel, családtagja (fia?) lakik rajta, van egy tehene.
Hegyi:
Egésztelkes jobbágy, névvel, egy tehén van. – Egésztelkes jobbágy, ökre, tehene van.
Szalók:
Egésztelkes jobbágy, két ökre van (névvel). – Félhelyes jobbágy, névvel, egy tehene van.
Sámogy:
Egésztelkes jobbágy, névvel.
Krasznócz:
Félhelyes jobbágy, névvel ökre, tehene van. – Egésztelkes jobbágy, névvel tehene, tinója van.
Pazdics:
Fél pusztatelek, névvel. – Házhely, névvel, egy vénember (névvel) lakik rajta. – Megerősítések.
Pongrácz Nagy Mihalyi László kérelmére összeírják néhai Pongrácz Nagy Mihályi Ádám és néhai Vinnai Borbála fiának, Pongrácz Nagy Mihályi Jánosnak nevezett jószágait.
(Zemplén m.): Nagy Ráska, possessio – Imreg, possessio – Jesztreb, possessio – Macza (Malcza), possessio – Márk, possessio – Hegyi, possessio – Szalok, possessio – Samogy, possessio – Krasznócz, possessio – Pazdics, possessio

Tartalomgazda