HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 009.

Dátum 1680. május 14.
Jelleg

6 oldal, latin, egyszerű másolat.

Szöveg

Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, kúria, allódiális állatok, gabona. Összeíró: nincs feltüntetve.
Curia nobilitaris, melyhez szántóföldek is tartoznak, kapacitásuk három nyomásra köbölben megadva. – Rétek, szénatermésük szekérszámban. – Állatállomány: fejőstehén (egyelőre nincs még meghatározva, hogy mennyi vajat vagy sajtot kell a földesúr számára ezek után beszolgáltatni.) – meddőtehén, bika, tinó, üszőborjú, borjú (idei), sertés (nagyobbak és kisebbek), tyúk, kakas, kacsa, kiskacsákkal, kiscsirkék, lúd, kisludakkal – Gabonaneműek: tiszta búza, köböllel – rozs köböllel – árpa köböllel – Egyéb: szalonna, háj – A lakóházban: árpa köböllel – a parsztházaknál: árpa, köböllel – Szolgaszemélyzet: gazdasszony (oeconoma) (a főzést is ő végzi) évi bére forintban. Bejegyzés a gazdaasszony férje, bizonyos prédikátor eltávolításáról.) – szolgálólány évi bére – tehénpásztor évi bére – csordapásztor (bubulus pagi) évi bére (forintban, és rozs, kévében), továbbá kicsépelt gabona (corecben). – Ezeken felül a szolgaszemélyzet kenyérgabonát és egyéb szükséges élelmiszereket szokott kapni. – Majoros, egész zsellértelkes jobbágy, a szokásos szolgálatok alól mentes, sőt 2 köblös földet kapott bevetésre, egyik rozsra, másik árpára, valamint évente kenyérgabonából 3 köblöt adnak neki. – Kocsis (évi fizetése ruhával és a szükséges hozzávalókkal együtt). – Az összeíró bejegyzése nevezettek további szolgálatára és fizetésére vonatkozólag.
Ivánkafalva:
Lakott jobbágytelkek: jobbágynév – teleknagyság – évi census – munera: kecske zab (corecben) – állatállomány: ökör, ló, tehén – „teneatur ex datiis grosson 35” és zabot (2 corec-cel)” pro anno praeterito a domino terrestri mutuo acceptos.” Az elsőnek összeírt jobbágy a falu bírója. Ha továbbra is ő maradna a falu bírája, minden földesúri szolgálattól és adótól (régi szokás szerint) mentes legyen, vagy ha más, mentesek legyenek. – Ugyanezek az adatok jobbágyonként összeírva. Néhány telken két jobbágygazdát is összeírnak, fenti adatokat ebben az esetben egymás után sorolják fel. – Officialis, adótól és szolgálattól mentes, névvel, állatállománnyal. – A felsorolt jobbágyok évi censusukat két részletben, Szent Mihály napkor és Karácsonykor tartoznak fizetni. – Ezen felül mindennapi, szokásos gazdasági munkálatokkal szolgálnak. – Puszta jobbágytelkek: teleknév – hozzátartozó szántóterület, nagysága vetésköbölben, melynek egy részét bizonyos nemes Konczek-család használja. Rét, szénatermése szekérben. – Másik puszta jobbágytelek szántóföldének kapacitása köbölben, részben a zsellérek, részben a földesúr hasznosítja. Ugyancsak rét is tartozik hozzá. – A harmadik pusztatelek adatai hasonlóak. – A földesúr számára végzett őszi vetés: tiszta búza köbölben, rozs köbölben – tavaszi vetés: árpa köbölben, zab köbölben, lencse köbölben, borsó köbölben – Az Ivánkafalván levő zsellértelkek: nemes Konczek András egész zsellértelket bír, évente 3 forint 30 dénár adót fizet utána, egyéb szolgálattal nem tartozik. – Két másik zsellértelken ketten laknak, telkeik után gyalogrobottal szolgálnak, de mivel egyikük officialis, e szolgálat alól mentes. – A molnár évente 10 köböl őrölt gabonát tartozik adni és a földesúr által neki adott ártányt tartozik meghizlalni. Keze munkájával is szolgál.
Dobrova:
Jobbágytelkek: jobbágynév – teleknagyság – évi cenzus – Szántóföldjei terméketlenek. – Rétek, melyeket a földesúr használ, termése a földesúré. E réteket lekaszálni és a szénát boglyákba hordani a többi jobbágyokkal együtt tartoznak. – A felsoroltak tulajdonképpen nem telkeket, hanem telki állományú szántóföldeket bírnak, ezeket használják és ezek után adóznak.
Az összeíró zárószavai az occupatióról és a jobbágyok által letett hűségesküről.
Garamszegi Géczy Gábor javai.
(Turóc m.): Ivánka – Dobrova

Tartalomgazda