HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 082.

Dátum 1679. május 10. (1671. július 25.–1679. április 24. közötti időszakról)
Jelleg

28 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti.

Szöveg

Urbarium, kilenc évről jövedelemelszámolással.
„Computus proventuum ...” címmel 3/4 részben fiskusi tulajdonban lévő birtokokról. Kelt Szentpéterfán (Vas m.) a fent jelzett záróév 1679. május 10-én, aláírója Georgius Dugovicz (hivatalis címe nincs jelölve, de feltehetően a kamara megbízottja).
Computus proventuum possessionum Szent Peter(fa) et Szent Katalinfalva et bonis Mogyorókerék habitis, pro parte fisci regii in 25,310 occuptorum, a die 26. Julii 1671 usque 24 Aprilis 1679 ... (Vas m.)
Introitus: possessionis Szent Péterfa 1671. július 25-től 1672. április 24-ig, Sarchich János bíró tiszte alatt.
Szent Péterfa (Vas m.):
Az urbárium szerinti 24 és fél jobbágytelektől és 23 negyedtelektől Szent Mihály adója, minden féltelek után 10 dénárjával számítva és minden negyedtelek után 5 dénárjával számítva, az összeg 3,55 frt. – Minden féltelek után adnak 6 tyúkot, 6 tojást és a vajból 1 iccét. – A negyedtelkek után ennek a felét. – Az év háromnegyed részére ezekből az élelmiszerekből a fiskusnak három rész jár, vagyis

159 tyúk, á 6 dénár
9,54 frt
159 tojás, hármat egy dénárjával számítva
0,53 frt
26 icce vaj, iccéjét 10 dénárjával számítva
2,60 frt

Az irtványrétek után a kappanokat Szent György ünnepe körül szolgáltatják. Ezeket a Szent György napi adóval együtt Erdődy gróf officialisai szedik be.
A 24 féltelek után, mindegyik 6 forintot fizetve, és a 23 negyedtelek után mindegyik három forintot fizetve, az úgynevezett pecunia robotalis az egész évre kitenne 213 forintot, ez háromnegyed évre kitesz
159,75 frt
Az őrség címén fizetendő összeg évenként 25 forintot teszi ki, ez háromnegyed évre átszámítva
18,75 frt
A puszta sessiok után állítólag semmi jövedelem sem jár
 
A „maialibus” (a hízók utáni) jövedelemről adatot nem közölnek.
 
A vámjövedelem sem hoz többet, mint két forintot
fl. 2
5 ló elszállásolásáért, vagyis 30 szekér szénáért fizetnek
fl. 30
A 60 köböl zabot Pilisz (ispán) kapta kézhez.
 
A hosszú útért járó összeget ezelőtt Erdődi grófnak szolgáltatták be.
 
A borkimérésről külön elszámolás van.
 
A makkoltatásért járó sertéstized hozott legalább
53 frt

A malomból befolyó mennyiség: a búzából 50 köböl, a rozsból 120 köböl, a tönkölyből 57 köböl. – Mindezekről Pilisz Kristóf ispán tartozik számot adni. – Éppúgy ő ad számot a majorsági földek gabonájáról és a hegyvámról is.
Introitus possessionis Szent Katalin(falu):
Milkovics Mátyás bírósága idején "a tempore supra annotato" [tehát 1671. július 25.-1672. április 24. között] – A 11 negyedtelek után, mindegyik után (leszámítva a bíróét) 12 dénárt számítva, Szent Mihály adójaként 1,20 frt. – Azonkívül adnak évenként: tyúk 4, kappan 2, tojás 12, a vajból fél iccét.
Ezeket háromnegyed évre számítva és összegezve: tyúk 30, 6 dénárjával számítva, kappan 15,10 dénárjával számítva, tojás 90, hármat 1 dénárjával számítva, a vajból 3 és 3/4 icce, iccéjét 10 dénárjával számítva az egész összeg
3,97 1/2 frt
Tonkos Miklós a két pusztarétjéért fizet
1,50 frt
Milekovics Miklós egy bizonyos rét után fizet
1 frt
Ló elszállásolás címén
5 frt
Pecunia robotalis címén minden negyedsessio után 3 frt =
30 frt
Sertéstized címén: az összeg együttesen legalább 50 frt.
 
Mindezekről Pilisz Kristóf ispán ad számot.
 

Introitus sub iudicatu Georgii Kovachich 1672. április 24-től 1673. árp. 24-ig:
Befolyik a 22 egésztelekből és a 25 negyedtelekből, leszámítva a két bírónak 2 egész sessioját és a 2 erdőőrnek 2 negyed sessioját, a többiek után fizetendő census Szent György és Szent Mihály adójában kitesz
6,30 frt
A 189 tyúkért járó összeg
11,24 frt
A 189 tojásért járó összeg
0,63 frt
A 3 és fél icce vajért járó összeg
3,15 frt
3) A 17 és fél irtványrétért és a 290 szántóért 307 kappan jár, egyenként 10 dénárral számítva
30,70 frt
4) A pecunia robotalis, mindegyik sessio után 6 frt, a negyedsessio után 3 frt, összesen
189 frt
5) Az őrség címén fizetnek
25 frt
6) Sertések után fizetnek
5 frt
7) A vámjövedelem az urbarium szerint
8 frt
8) Öt lónak az elszállásolása címén kellene fizetniök 54 frt, de nem fizetnek többet, mint
40 frt
9) A háromszor hosszú útért fizetnek
36 frt
10) Makk ez évben nem termett, nincs tehát sertéstized
 
11) A malomból befolyt jövedelmek a következők: a búzából 32 köböl, a rozsból 11 köböl, a tönkölyből 32 köböl.
 
A búzából 20 köblöt elvetettek, 12 köblöt eladtak
12 frt
A rozsból 79 kölböt elvetettek, 36 köblöt eladtak 65 dénárjával
23,40 frt
A tönkölyből 32 köblöt eladtak á 40 dénár
12,80 frt
Összesen
48,20 frt
A majorsági földek hozadéka szemtermésben: a búzából 22 1/2 köböl, a rozsból 82 1/2 köböl, a zabból 98 köböl. Ezekből:
 
a búzából eladtak 10 köblöt, 85 dénárjával
8,50 frt
12 köblöt elvetésre tartottak fenn.
 
A rozsból eladtak 63 1/2 köblöt 65 dénárjával
41,27 1/2 frt
19 köblöt átengedtek a telepeseknek.
 
A zabból 53 köblöt elvetettek, 45 köblöt eladtak 35 dénárjával
15,75 frt
Összesen
65,52 1/2 frt
A pusztasessiok szántói után semmi sem folyt be, mert ezeket az uraság részére vetették be zabbal.
 
A rétek után befolyt
5,50 frt
Hegyvám címén befolyt
68,50 frt
A borkimérésről külön kimutatás van
 
Administratio:
 
1) Pilisz Kristóf (ispán) kapott
3,05 frt
Vámos Pál kapott
3,25 frt
2) A tyúkok és a tojások árát Pilisz kapta
11,97 frt
3) A kappanok árából Necky János kapott
22,50 frt
Komaromy Sámuel pedig 25 kappan árát
2,50 frt
Marad tartozásként
5,70 frt
Az összeg
30,70 frt
4) A robotalis pecuniából Pilisz kapott
94,50 frt
Rakonczi Ferenc
85,10 frt
Marad tartozásként
9,40 frt
Az összeg
189 frt
5) Az őrségpénzből Pilisz kapott
25 frt
6) A sertétizedeket amint mondják, gróf Erdődy szedette be.
 
A vámjövedelemből Pilisz felvett
4 frt
Rohonczy felvett
2 frt
A kvártély pénzekből Rohonczy Ferenc felvett
28,55 frt
Pilisz Kristóf felvett
4 frt
Hátralék
7,45 frt
Összesen
40 frt
A három hosszú út címén Pilisz felvett
36 frt
A gabona árából Komaromy Sámuel befizetett a casszába
41,80 frt
A zab árából ugyanaz
4,53 frt
Ugyanabból Rohonczy Ferenc
6,20 frt
Új vetésre kiadtak a búzából 12 köblöt, a rozsból 19 köblöt
 
A pusztatelkek rétjei után a casszába befizettek
1,50 frt
A hátralék
4 frt
A hegyvámot Sárvárhoz küldték át
 

Bevételek Saichich Péter bírósága idején 1673. április 24-től 1674. április 24-ig
Possessio Szentpéterfa:
1) Mint a múlt évben, a rendes adó
6,30 frt
2) Az élelmiszerek értéke
15,12 frt
3) Az irtványföldek és rétek után
30,70 frt
4) A robotmunkák értéke
189 frt
5) Az őrség címén fizetendő összeg
25 frt
6) A disznók után járó összeg
5 frt
7) A vámjövedelem
8 frt
8) A kvártély-pénz
40 frt
9) A 3 hosszú útért járó fuvarpénz
36 frt
10) A malomból származó gabona: a búzából 44 köböl, a rozsból 119 köböl, a tönkölyből 46 köböl
 
Ezekből: a búzából eladtak 34 köblöt, 1 forintjával
34 frt
10 köblöt elvetettek.
 
A rozsból eladtak 25 köblöt 70 dénárjával és 19 köblöt 75 dénárjával, az összeg
31,75 frt
Elvetettek a rozsból 75 köblöt
 
A tönkölyből eladtak 46 köblöt, 40 dénárjával
18,40 frt
Az egész bevétel
84,13 frt
11) A Sarchich bíró idejéből egy kazalban fennmaradt gabonamenűek:
 
A zabból magban lett 69 köböl
 
Ebből 50 köblöt elvetettek, 19 Sarchich bíró kezéhez juttattak vissza
 
12) A puszták után rétekből befolyt
6,50 frt
13) A hegyvám hozadéka évenként 68 1/2 csöbör
 
Komaromi Sámuel majoros a rozsból 90 köblöt csépeltetett ki.
 
És ugyanabból a kazalból 21 köblöt a búzából.
 
Ezekből a malomba szállítottak 40 és fél köblöt, eladtak belőlük 26,32 frt értékben.
 
Ugyancsak eladtak a búzából 5 köblöt, a rozsból 6 köblöt
8,85 frt
Amint a B) alatti levél kimutatja, hozzájárultak a malom helyreállításához és fenntartásához is.
 
A többi fennmaradt, még pedig a rozsból 43 1/2 köbölt, a búzából 16 köböl.
 
Adminsitratio ad cassam:
 
1) A rendes bevételből
7.95 frt
Maradt 1,65 frt
 
2)-3) Az élelmiszerek után beadott
16,75 frt
A vaj ára
5,07 frt
Hátralék
24 frt
Az egész összeg:
45,82 frt
4) Robotpénzt fizetett
169,40 frt
A hátralék 19,60 frt
 
Az egész összeg
189 frt
5) Őrség címén fizetett
25 frt
6) A disznók után járó pénzt az adóhoz számította.
 
7) A vámpénz egészben véve
8 frt
8) Úgy a kvártély-pénz is egészben véve
40 frt
9) Ugyancsak a három hosszú útért
36 frt
10), 11) A gabona árából lefizetett
42,90 frt
Ugyancsak az 1673-ik évi malomjövedelemből
36,70 frt
Hátralék
4,55 frt
Az egész összeg
84,15 frt
12) A puszták rétjei után fizetett
2,60 frt
A hátralék
3,90 frt
a kettő együtt
6,50 frt
13) A hegyvámot a praefectus rendelkezésére Sárvárra küldték.
 

Introitus tempore Nicolai Pisnyak iudicis a die 24 Aprilis usque eadnem 1674
Possessio Szent Katalin:
A jobbágyok száma 11; ebből levonva a bírót és az erdőőrt, marad 9 telek
1) Ezek után Szent György és Szent Mihály adója, telkenként 12 dénárjával számítva
2,16 frt
2) Adnak évenként 4 tyúkot, 2 kappant és 12 tojást és a vajból egy fél iccétEzek együttvéve számítva, jelentenek: 36 tyúkot, 18 kappant, 108 tojást és a vajból 4 és fél iccét.
 
a tyúkokat 6 dénárjával számítva, a kappanokat (nincs odaírva), a tojásokat hármat 1 dénárjával számítva, és a vaj iccéjét 10 dénárjával, az egész összeg
4,77 frt
3) Tonkos Miklós a rétek után fizet
1,50 frt
4) Berczkovics János ugyanazon a címen
1 frt
5) Kercsalics Miklós mint libertinus
3 frt
6) Czvitkovics Miklós
3 frt
7) Busich János
3 frt
8) A kvártély-pénz telkenként 50 fillérjével számítva
4,50 frt
9) A robotpénz 3 forintjával számítva
27 frt
10) „Pombani”
2,24 frt
Mindezek összege
52,17 frt
A disznók utáni összeget a várhoz küldik.
 

Administratio:
Ezekből a jövedelmekből Komaromi Sámuel fizetett
32,35 frt
A hátralék
19,82 frt

Intoritus tempore Joannis Sarchich, a die 24. Aprilis 1694, 1674 usque eadem 1675.
Possessio Szentpéterfa:
Van benne féltelkes jobbágy 22, negyedtelkes 25. – Az első csoportból egy meghalt, maradt egy fél puszta és a féltelkesek száma 21, a negyedtelkeseké marad 25. – Ezekből a két bíró része: 2 féltelek, és a két erdőőr részére, 2 negyedtelek levonásba jönnek.

1) Így Szent György és Szent Mihály adója
6,10 frt
2) A féltelkesek fizetnek egyenként 6 tyúkot, 6 tojást és 1 icce vajat. A negyedesek ennek a felét. Együttesen a szám 183 tyúk, 183 tojás és 30 és fél itca vaj, értékben:
14,64 frt
Az irtványföldek és rétek után kappanokat adnak mégpedig 307 darabot, 10 dénárjával számítva
30,70 frt
4) A robotpénz, minden féltelkes után 6 frt, minden negyedtelkes után 3 frt, az összeg
183 frt
5) Őrség-pénz címén fizetnek
25 frt
6) A disznók után befolyt pénz
5,03 frt
7) A vámpénz, amilyent a várhoz is küldenek, nem több mint
4 frt
8) A kvártélypénz az urbarialis kivonat szerint 54 forint volna, de nem fizetnek többet, mint 40 frt
40 frt
9) A három hosszú útért fizetnek
36 frt
10) A puszta rétek után
9 frt
11) A malomból adódó gabonaneműek: a búzából 56 köböl, a rozsból 152 köböl, a tönkölyből 25 köböl.
 

A gazdaságból: a búzából 24 köböl, a rozsból 67 köböl, a zabból 19 köböl múlt évi anyagból csinálnak maguknak jövedelmet.
12) A hegyvám 68 és fél csöbör.
A borkimérőről külön elszámolás van.
Extraordinarius proventus: Elkoboztak a vámnál 80 db. kősót, amelyekből 44 darabot visszaadtak a kereskedőknek, 41 darabot eladtak, hármat pedig az elkobzóknak juttattak fáradozásukért.
Az eladott 41 db. kősó ára
51,25 frt

Ugyanazon bíró alatt az introitus 1675. április 24-től 1676. április 24-ig: Mindenben hasonló az előbbi évihez, kivéve a disznók után járó jövedelmet, amely a regestum szerint 96 dénár. – A malomból befolyó gabonaneműek: a búzából 34 köböl, a rozsból 94 köböl, a tönkölyből 19 köböl. – A gazdaságból a rossz idő miatt csak a rozsból lett 103 köböl. – Introitus sub eodem iudice 1676. április 24-től 1677. április 24-ig: A rendes jövedelmek ugyanazok, csak a disznókból folyt be ez évben 4,10 frt. – A malomból befolyt gabonaneműek: a búzából 52 köböl, a rozsból 105 köböl, a tönkölyből 5 köböl. – A gazdaságból befolyt gabonaneműek: a búzából 15 köböl, a rozsból 52 köböl, a zabból 31 köböl.
Introitus sub eodem iudice a 24. Aprilis 1677 usque eadnem 1678: A rendes jövedelmek mint az előtt lévő évben.
A disznók után befolyt
4,78 frt
A puszták után
7,50 frt
A makkoltatásban lévő disznók után
30,45 frt

A malomból befolyt gabona: a búzából 62 köböl, a rozsból 81 köböl, a tönkölyből 34 köböl. – A gazdaságból befolyt gabona: a búzából 69 köböl, a rozsból 73 köböl
Introitus ugyanazon bíró alatt 1678. április 24-től 1679. április 24-ig: A rendes jövedelmek ugyanazok, mint előbb.
A disznók után befolyt jövedelem
4,16 és fél

A malomból befolyt gabonaneműek: a búzából 70 köböl, a rozsból 104 köböl, a tönkölyből 14 köböl. – A gazdaságból befolyt gabonaneműek: a búzából 30 köböl, a rozsból 29 köböl, a zabból 126 köböl.
Sarchich János bírónak az elszámolásai összefoglalva az 5 évre:
1) A rendes jövedelmek:
30,50 frt
2) Az élelmiszerek értéke
73,20 frt
3) Az irtványföldek és rétek után
133,50 frt
4) A robotmunka összege
915 frt
5) Az őrség címén fizetett összeg
125 frt
6) A disznók után
22,15 frt
7) A vámpénz
20 frt
8) Kvártélypénz
200 frt
9) A hosszú útért esedékes összeg
180 frt
10) A puszták után fizetett összeg
39 frt
11) Az eladott gabona árából
593,70 1/2 frt
12) Az elkobzott só árából
51,25 frt
13) A disznók makkoltatásából
30,45 frt
14) A széna árából
20 frt

Administratio ad Cassam:
 
 
Restant:
1) A rendes bevételekből beadott
29 frt
1,50 frt
2–3) Az élelmiszerek és a kappanok árából
158,45 frt
68,25 frt
4) A robotmunka címén
575,68 frt
339,82 frt
5) Az őrség címén járó pénzből
50 frt
75 frt
6) A disznók után befizetett
5 frt
17 frt
7) Vámpénzként átadott
5 frt
15 frt
8) Kvártélypénz címén
204,25 frt
-
9) A hosszú útért járó fuvarpénz
36 frt
144 frt
10) A pusztatelkek földjei után
2 4frt
15 frt
11) A gabona árából befolyt összeg
593,77 frt
-
12) Az elkobzott só árából beadott
20 frt
31,25 frt
13) A makkoltatásra kiadott disznók után
30 frt
0,45 frt
14) A széna árából semmit
-
20 frt

Azonkívül a nyugták tanúsága szerint két ízben összesen adott malomkövekért
58,50 frt
Az elkobzott sóért járó összegből Kövér Gábor praefectusnak
19 frt
Balasko Imrének
1 frt
Ismét két alkalommal 7 malomkőért
77 frt
5 éven át a mesterembereknek fizetett 10 köböl búzát és 10 köböl rozst, melyeknek értéke
17 frt
A serhordó kocsisnak, aki méheket szállított
1,80 frt
A malom különféle szükségleteire 5 éven át
32,84 1/2 frt
Az egész kiadás
205,84 1/2 frt

Ugyanattól a bírótól Szent Katalin birtok censusa: 1674. április 24-től 1679. április 24-ig: a 8 1/2 telek után (negyedtelek) leszámítva a bíró és az erdőőr negyedtelkeit
Szent György adója és Szent Mihály adója 12 dénárjával számítva
2,04 frt
2) Az állatokból fizetnek 4 tyúkot, 2 kappant és adnak 12 tojást és fél icce vajat, együttesen véve: 34 tyúkot, á 6 dénárjával, 17 kappant, á 10 dénárjával, 102 tojást, hárma 1 garasával számítva és a vajból 4 és fél iccét Á 10 dénárjávalAz egész összeg:
4,50 1/2 frt
3) Tonkos Miklós a rétek után fizetett
1,50 frt
Berczkovics János
1 frt
Kerchelich Miklós
3 frt
Czvitkovics Mihály
3 frt
Busics János
3 frt
Összesen
11,50 frt
4) Kvártélypénzt mindegyik negyed után 50 dénárt
4,25 frt
5) Robotpénzt mindegyik negyed után 3 frt
25,50 frt
6) „Pombaint” fizetnek
2,24 frt
A disznók után
1,55 frt
Ezek öt éven át számítva ily összegre rúgnak:
 
1) Rendes adó
10,20 frt
2) Az élelmiszerek ára
22,52 1/2 frt
3) A rétek és a szabadosok után
57,50 frt
4) Kvártélypénzek
21,25 frt
5) Robotpénzek
127,50 frt
6) Pombain (= szárazkocsma)
11,20 frt
7) A disznók után
7,75 frt
Az egész összeg
257,92 1/2 frt

Administratio = beszolgáltatás
 
 
Hátralék:
1) A rendes adóból beszolgáltatott
5,64 frt
4,56 frt
2) Az élelmiszerek árából
8,95 frt
13,57 1/2 frt
3) A rétek és a szabadosok után
5 frt
52,50 frt
4) Kvártélypénz után
17 frt
4,25 frt
5) A robotpénzből az egészet
154,15 frt
-
6) Pombainból semmit
-
11,20 frt
A disznók után
7,70 frt
0,05 frt
Az egész összeg
198,44 frt
86,13 frt
Leszámítva a robotpénztárnál előálló felesleget
 
26,65 frt
Marad a tiszta hátralék
 
59,48 1/2 frt

 
Az öt éven át befolyt gabonaneműekről való kimutatásű, akár a malmokból, akár a gazdaságból folytak be öt éven át: a búzából 412 köböl, a rozsból 860 köböl, a tönkölyből 97 köböl, a zabból 176 köböl.
Elszámolás a búzáról:
Eladtak belőle 279 köblöt, köblét 1 forintjával
279,75 frt
90 dénárjával 16 és fél köblöt
14,62 1/2 frt
93 dénárjával 1 köblöt
0,93 frt
Öt éven át elvetettek 132 köblöt, összesen 429 köböl
 
Elszámolás a rozsról:
 
Eladott 29 köblöt 1 forintjával
29 frt
239 köblöt 70 dénárjával
167,30 frt
Elvetett 368 köblöt.
 
Az egész mennyiség 636 köböl.
 
Elszámolás a tönkölyről:
 
Eladott belőle 25 köblöt 50 dénárjával
12,50 frt
48 köblöt 40 dénárjával
19,20 frt
Az egész mennyiség 73 köböl
 
Elszámolás a zabról:
 
eladott belőle 76 köblöt 50 dénárjával
38 frt
81 köblöt 40 dénárjával
32,40 dénár frt
elvetett 216 köblöt
 
Van két kazal: Az egyik 1677-ik évi búzakazal, a másik 1678-ik évi rozskazal.
 

Elszámolás a hegyvámról: Évenként bejön 68 1/2 csöbör bor, Szent Péterfa birtokon minden csöbröt 22 és fél pinttel számítva, ez a jeleztt nyolc éven át 548 csöbröt tesz ki.
Bor-beszolgáltatás: 1671-ben Horváth Márton a bellatinczi provisor gyűjtötte egybe a hegyvámot és a praefectus utasítására Sárvárra küldte. 1672-ben Necky János gyűjtötte be. – 1673-ben Ikervari Némethy János, "Ikervariensis Vaivoda" – 1674-ben az egész hegyvámot: 60 és fél csöbröt Flaisz Mátyás vendéglős mérte ki „in loco”. – Az 1675-ik évi hegyvámot maga a bíró: Sarchich János szedette be és küldte Sárvárra. – Az 1676-ik évig helyben mérte ki Franich György. – Az 1677-ik évig Sarchich János bíró szedette be; most is ott áll 5 hordóban 58 csöbörnyi bor. – Jelentették, hogy az urbáriumban jelzett 68 1/2 csöbröt egyetlen évben sem érték el. – Kimutatás az 1671. július 25-től 1672. április 24-ig mutatkozó hátralékokról, amikor Sarchich János volt a bíró, ispán pedig és jövedelembehajtó Pilycz Kristóf, de mert utóbbi, hogy a hiányokról számot adjon, nem jelent meg, a kimutatás elmaradt. – 1672. április 24-től 1673. április 24-ig Kovachich György idejében Szent Péterfa birtok készpénz hátraléka 87,74 1/2 frt, viszont van tartalék az új vetéshez: a búzából 12 köböl, a rozsból 19 köböl. – 1673. április 24-től 1674. április 24-ig Sarchich Péter idejében a készpénz-hátralék 52,12 frt. A majorsági rozsból 43 1/2 köböl, a majorsági búzából 16 köböl. – Ugyanazon időben Szent Katalin birtokon, Pisnyak Miklós bírósága idején a hátralék 17,68 1/2 frt. – 1674. április 24-től 1679. április 24-ig Sarchich János bírósága idején az úrbéri jövedelmeknek a hátraléka készpénzben: Szent Péterfa birtoknál a hátralék 526,92 1/2 frt. Szent Katalin birtoknál 59,48 1/2 frt. A kettő együtt: 580,40 frt – A rozsból hátralék 224 köböl, a tönkölyből a hátralék 24 köböl. – Viszont tartalékban van még 5 hordó bor (58 csöbör) és kiadva 17 köböl búza és 197 köböl zab.
Flaisz Mátyás tartozása 5,87 1/2 frt

Radovich Mátyás tartozása 41,40 frt

Franich György tartozása 27,55 frt

Együttesen:74,82 frt

Így az egész hátralék pénzben: 812,77 frt

A búzából 28 köböl, a roszból 286 köböl és a tönkölyből 24 köböl.
Az ellenőrzést végző Dugovich György Sarchich János bírót végül is fölösleges terménykiadásokkal marasztalja el búzából és zabból, de mivel nem rosszakaratból, hanem hozzá nem értésből történt a pazarlás, a hiányt a kamara engedélyével készpénzzel megtérítheti büntetés nélkül.
Részben fiskusi birtokok.
(Vas m.): Szent Péterfa – Szent Katalinfalva

Tartalomgazda