HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 075.

Dátum 1705. március 1.
Jelleg

15 old. német nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat 1705-ből, eredeti latin nyelvű indorsatummal.

Szöveg

Conscriptio (urbarialis adatokkal) és Aestimatio.
A gróf Brankovich család által benyújtott iratok alapján készítette a Neo-Aquistica Commissio számára Bernhardt von Herdegen von Culm (hivatali címe nincs jelezve), a bécsi udvari kamara megbízásából utasítással látta el 1705. április 28-án Georg Antoni Freyherr (latin nyelvű indorsatum).
Ó-Arad:
fekvése, török alatt erődítmény helyőrséggel – szolgáltatások a török földesúrnak: tizedek, fejenként 1tallér, – a város pusztulása a 17. század közepén, Új-Arad felépítése a török alatt – rác telepesek, Glogovácz elnevezés eredete – jelenlegi lakosság: huszárok 34, hajdúk 65, jobbágyok és zsellérek 34 – sessiók száma és értéke – szomszéd falvak és birtokok – Brankovics-birtokok „caput”-ja – robotok készpénz értéke – kocsma-jövedelem – vízimalmok haszna – jövedelem halászatból – termény tizedek készpénz értéke – a felsorolt jövedelmek alapján a birtok becsértéke
Cziczien:
„mit Raczischer Frei Miliz besezet”
Bikácz:
szomszéd helységek használják legelőnek és kaszálónak
Sőgh:
azon a szigeten fekszik, amelyen Új-Aradot építették fel a törökök – a terület felét rác telepesek és a városiak kertnek használják
Nádas:
szántóföld kevés – makkoltatás kapacitása
Vallien:
makkerdők
Alsó Czily:
állattenyésztés – méhészet
Összesítő kimutatás a felsorolt birtokokról és azok becsértékéről.
Arad és Zaránd megyei birtokok, amelyeket a gróf Brankovics család a Neo-Aquistica Commissiótól írásos dokumentumok alapján magának igényel.
(Arad m.): Der alte Statt Arad (O-Arad) oder Glogovácz – Zubothel – Cziczier
Praediumok: Palvan vel Patanicza – Chiotot alias Csolcul – Csoltul – Bathya – St. Geörg – Bikácz – St. Ivan (Joann) – Sőgh (Schygul) – Arok – Kerestur
(Zaránd m.): Nadas – Vallien – Alsó Czyly – Felső Czyly – Rastacz – Talag – Kremenasa
Praediumok: Bruznynk – Radmanoczich – Melikoczia
Török alatt lévő birtokok: Hernyk – Kupacz vulgo Kapacz – Lukatelek – Ivanicsek – Zarchia – Züldet – Tamasek – Brescy – Miklaka

Tartalomgazda