HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 074.

Dátum 1662. március 14.
Jelleg

2 old. latin nyelvű hitelesítés nélküli fogalmazvány

Szöveg

Conscriptio urbariális adatokkal. Készítője nincs megnevezve, de mivel konfiskálás ügyében készült, így a kamara mint megbízó joggal feltételezhető.
„De bonis Keöphinianis prae manibus domini Valentini Szempthe existentibus” Őfelségének számára lefoglalt részek
In Keöpchény (=Köpcsény) (Moson m.): A vám fele.
Alattvalók:

Félsessiosok, vagyis kétnegyedesek
 
Név szerint elsorolva
7
Zsellérek; név szerint elsorolva
2
A Köpcsényben lévő „ad Domun Churpissianae” tartozik 9 hold szántó, ezekből három búzával van bevetve, három hold árpával három pedig üresen áll.
9
A 4 rtéből a pratum Luszt
 
Két szőlő a # szőlőhegyen
 

 
A fenti alattvalók a Szemptei uraságnak így szolgálnak:
Mindegyik jobbágy fizet
30 frt

 
A köpcsényi réteket ők kötelesek megkaszálni, begyűjteni és behordani. – A köpcsényi szántókat ők kötelesek felszántani, bevetni, learatni és hazahordani, a gabonaszemeket Pozsonyba hozni. – Egy esztendőn által mindegyik colonus 8–8 fuvarral tartozik, ahová kívántatik. – Mindenik köteles adni 40 tyúkmonyat és négyen 1–1 kappant. – Ezeken kívül a szokott dézsmát adták mindenből. – A két zsellér évente 2–2 forinttal és szükség szerinti munkával szolgál.
Keöpchenyi javakból (Köpcsény, Moson m.) Szempthe Bálint részének konfiskálása.

Tartalomgazda