HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 070.

Dátum 1690. augusztus 6.
Jelleg

Két példányban: 1) 2 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli másolat a 18. század elejéről.
2) Kassán 1770-ben kelt hiteles másolat, akkor készült, amikor az eredetit 1770-ben a Királyi Magyar Udvari Kamarához felküldték, szintén 2 old., latin nyelvű.
(A másolatokról lásd még a megjegyzést az utolsó reg. old.)

Szöveg

„Consignatio et Aestimatio” címmel (Conscriptio urbarialis adatokkal és becslés)
Az eredetit fenti dátummal a helyszínen Sigismundus Hollo de Krompach és Paulus Inantsi Substitutus Judex Nobilium Com. Abaujvariensis készítették.
Conscriptio et aestimatio portionis Miglész, in comitatu Abaujvariensi, egregii olim Nicolai Fekete titulo pignorus a familia Prényi per ipsum possessae, amelyet most Fekete Miklósnak a fiai: István és Sámuel tartják kezükben.
Miglész (Abaúj m.):
A földesúr a faluban alattvalója házánál állíthat fel borkimérőt, amelynek a jövedelme évenként kb. 50 magyar forintra terjed ki. – Név szerint elsorolva a negyedession lakó alattvalók. Számuk 6. Jelölve mindegyiknél: fiuk, ökrök, tehenek, disznók. – Külön említve Stephanus Sontra, a disznópásztor, akinek van 1 borja és 4 disznaja. – Ez alattvalók mindegyike 200 forintra értékelve, az összeg 1.200 frt – Az említett Sontra István, disznópásztor, nem lévén sessioja 50 forintra értékelve, Jure perennali ad fl. 100. – Mindegyik sessios alattvalónak jut az ősziek elvetésére 3 kassai köbölre való föld és ugyancsak a tavasziak elvetésére 3 kassai köbölre való föld. – Közülük egyeseknek két szekér szénát adó rét jut, másoknak kevesebb, sőt egyeseknek semmi, mert a terület kicsi. – Vannak makkos erdei, melyek ha termést hoznak, a jövedelem közös a többi birtokosokkal. – Halászó vize, vagy halai egyáltalában nincsenek, de mert területe kiterjed a Hernádon túl is, ott a Hernád azon részén mind a földesúrnak, mind az alattvalóknak, mindig szabad halászata van.
Csak a 18. század elejei másolatban: Ez a Miglész nevezetű birtok Kassától két magyar mérföldnyire fekszik és Tokaj felé húzódik ki, termékenysége és fekvése előnyére szolgál. – Mindkét másolat az eredetiről készült, de mivel az 1770-ben készült hitelesített másolatból hiányzik a fenti leírás Miglész fekvéséről, feltehető ezt a dátum nélküli, de szintén 18. század eleji másolat készítője toldotta hozzá saját ismereti alapján, viszont ugyanakkor meg is csonkította a másolatot, mert elhagyta másolatának végéről az eredetit lezáró és hitelesítő névaláírásokat.
A Prényi család azon poritója, amelyet a Fekete-család birtokol „titulo pignoris”
(Abaúj m.): Miglész

Tartalomgazda