HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 069.

Dátum 1699. július 24.
Jelleg

14 old., német nyelvű monogrammal ellátott 1710-es kamarai másolat „Spectat ad relationem Zeneggianam de dato 15 Novembris 1970 Budae emanatam”.

Szöveg

„Beschreibung und Schätzung ...” címmel birtok- és jövedelemösszeírás urbarialis adatokkal, az összeírt javak és jövedelmek becslése „Domino condam Comiti Ernesto Rudigero de Starenberg” assignált birtokokról.
Conscriptio et Aestimatio
Visegrád vár:
Fekvése, állapota, romok, néhány ciszterna, 2 márvány címer a bejáratnál felirattal: „urbariorum Transsylvano Stephano Sigismundo Nagy illuc oriundo et Stephano de Battor et Transsylvano Post Regis Matthiae Corvinum factum et praeparatum MCCCCLXXXXIII" (sic!)
Visegrád mezőváros:
„Städtl” az egykori város romépületei a vár alatt a Duna mellett „gewesten Münzbankh und zweien Kürchen die Rudera”. – Jelenleg 51 rossz házacska, magyarok, németek és rácok lakják, sessiók száma ismeretlen, bányanyitás, három bejárattal „eine gegen Visegrad zur heyligen Dreyfaltigheit, die anderte von dieser 100 Schritt gegen Nidergang zu Unser Liben Frauen, und die dritte gegen Aufgang zum heiligen Stephan genant”. – A fiscus gondoskodik munkások odatelepítéséről, – egyházi helyzet – kocsma, mészárszék – a határ kiterjedése, szomszédos helységek – faellátás, erdők – kevés rét és legelő – gyümölcsöskertek a Duna mellett – malom, kaszálók, a malom „mit zwei Gängen (két kő, két járat) – pisztrángos patak – malomjövedelem készpénzben, évente 80 Ft, liszt „2 Metzen Mundl (Mundmehl: színliszt) (házi gyúrt tészták készítésére) und 2 Metzen Semelmehl” (zsemlyekészítéshez alkalmas liszt, tehát az előzőnél finomabb liszt) – gabona és bortized – régen robot csak a vármegyének, most robotmegváltás készpénzzel – révátkelés Marosra, jövedelme, három évre 400 Ft, ugyanis bánya nyílt Szokolyánál és így az átkelés gyakoribb – tervek a városka fejlesztésére bányászok odatelepítése révén – kimutatás a jelenlegi jövedelmekről és ezek alapján becslések
Maros:
javaslat major telepítésére – fafelhasználás tűzifának és mészégetésre – erdők készpénz haszna, – szomszéd helységek, nyugaton a nagyszombati káptalan birtokával határos „mit der őede Szobo”, ettől egy órányira fekszik „das őde Dorf Torony” genent” pálos birtok, „alwo noch Rudera von einem Kloster stehen” – házak száma 47 – szántók, rétek – mészkő-bánya – szőlők, fele meg nem művelt – hajómalom, jövedelme – török időben a pozsonyi kamarának, mint kerületi földesúrnak évente 2 vizát, a török császárnak tizedeket és fejenként 25 denárt – most a tizedeket a helybeli plébánosnak adják – vizafogás 1/4-e a földesúré, ennek készpénz értéke – sessiók száma, 26 egész-, 17 fél- és 4 negyesessió
Kis Oroszfalu:
szomszéd helységek között említi: „mit Totfalu gehőrig őede Torda” – közös privilégiumok Nagyoroszival, ennek írásos dokumentuma, 1688-ban átírta és megerősítette Lipót császár
Összesítés a három helység becsértékéről.
Visegrád és tartozékai „Dno condam Comiti Ernesto Rudigero de Stahrembert assignati”.
Visegrád „Schloss und Städtl” (Pest m.)
tartozékai: Maros (Hont m.) – Kis Oroszfalu (Nógrád m.)

Tartalomgazda