HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 068.

Dátum 1563. május 19.
Jelleg

7 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ennek egykorú másolata.
7 old., hitelesítés nélkül és az eredeti záradéka elhagyásával.

Szöveg

Inventarium arcis Dyosgyőr per generosos, magnificos et egregios Franciscum Turzo de Bethlenfalva, comitem comitatus Arva, Franciscum Zay de Chemer capitaneum Cassoviensem, Franciscum Pestyensem a felső-magyarországi királyi javak igazgatója, nec non Joannem Fanchy praefectum eiusdem arcis által egybeállítva.
Arx Dyos Győr:
Először hozza a várban található különböző fegyvereket, név és szám szerint. Pl.: Flagella ferro munita Bohemicalia, Retia pro capiendis feris. – Azután a várban lévő kápolnában talált felszereléseket. – In sacello arcis: Két dalmatika (miseruha) vörös bársonyból arannyal szőve. – Dalmatika fehér damaszkból zöldszínű selyem csokrokkal díszítve. – Dalmatika fehér damaszkból, dísz nélkül. – Casula fehér damaszkból, melynek keresztje kis szentképekkel díszítve. – Régi és szaggatott casula bársonyból, vörös és sárga színben. – Casula vörös bársonyból szőve, fehér és zöld színben, melynek a keresztje arany fonállal szőve. – Régi casula égszínkék attlaszból arany fonállal szőve, kereszttel és kis szentképekkel. – Már elviselt casula vörös bársonyból, arannyal szőtt kereszttel díszítve. – Égszínkék színű casula bársonyból, melynek a keresztje arany és selyemfonállal szőve, zöld színben. – Fekete vászonból való casula vörös bársonyból való kereszttel. – Már megviselt, zöld atlaczból való casula sárga színű kereszttel. – Két dalmatika fekete vászonból, dísz nélkül. – Nagyon megviselt égszínkék színű dalmatica, bársonyból. – Vörös attlaczból készült csuklya, fekete bársonyból való, arany fonállal szőtt csüngőkkel. – Vörös selyemből készült vánkos az oltárra. – Aranyozott ezüst kehely a patenával; fedője fehér vászonból selyem fonállal díszítve.

Ónból való ámpolna
4
Gyertyatartó
4
Bizonyos ládika a szentek ereklyéi számára
1
Misekönyv a remeték számára
1
Római szertartású misekönyv
1
Liber sententiarum
1
Régi misekönyv (hártyából) „ex pergamento”
1
Tömjénező
1
Oltárterítő vörös damaszkból
1
Csengettyű
1
Konyhafelszerelések:
 
Nagyobb rézfazék
3
Kisebb rézfazék
9
Kicsiny rézfazekak
3
Rézrosta
2
Vas edények
5
Vasból nyársak
 
Kisebb vasedény
2
Vas rostélyok
2
Középszerű rézmozsár
3
Ércből való fedő
9
Vasból való konyhakés
4
Nagy konyhakés
2
Nagy vaskanál
5
Rézből való (kávépörkölők), serpenyők, sartagines cupreae
3
Vas eszközök a tűz élesztésére
3
Rézedény az égetett bor destillálására
1
Rézedények különböző szükségletekre
2
Háromlábú (edény) fazék, lábas
1
Asztal az összlakásokban
14
Nyoszolya
4
Nagy szekrény
2
Nagy vasalt láda
1
Gabonatartály
10
Élelmiszerek a várban:
 
Búza – köböl
358
Liszt – köböl
88
Bor középszerű gönci hordóval
48
Füvekből készített bor kis hordóval
8
Ecet félig telt hordóval
4
Égetett bor fél hordóval
1/2
Vaslánc a hordók megkötésére
1
Teljes szalonna
19
Sódar
6
Faggyú nyersen
8 (bécsi mázsa)
Hájrészek
174
Faggyú kiolvasztva, kipréselve
1 közepes hordóval
Kősó
115
Kősó a malomkő módjára kivájva
1
Ökör- és tehénbőr vegyesen
5
Diósgyőr városában a vár majorjában:
 
Nem fejőstehén
3
Disznó
1
Malac
2
Lúd
15
Kis liba
17
Tyúk
29
Kappan
3
Kakas
3

 
Azonkívül a vár árkában réz hordók, ahol régente a híres magyar királyok pisztrángokat és más halakat szoktak (tenyészteni) tartani, conservare solebant.
(Borsod m.): Dyos Győr arx

Tartalomgazda