HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 065.

Dátum 1714
Jelleg

A helyén lévő utalójegy szerint 1839. szeptember 18-án átadták a „Camerali Consilio” (az eredeti iratot) „in praeexistente Copia ...”

Szöveg

Az Elenchus sziernt: „Conscriptio Dominii Tokaj (helynévlista). (Az Elenchus XIII. kötetében található adatok valószínűleg az említett másolatról készültek, az UC 87:65 alatt már ez a másolat sem található.)
Az Elenchus XIII. kötet szerint ez volt a tartalma:
1714. Conscriptio dominii Tokaj: (Zemplén, Szabolcs, Hajdú, Borsod, Bihar, Heves m.): Continens: oppidum Tokaj (Zemplén m.) – oppidum Tarczal (Zemplén m.) – possessionem Tisza-Ladány (Szabolcs m.) – possessionem Tisza-Tarján (Borsod m.) – possessionem Rakomaz (Zemplén m.) – possiessionem Timár (Szabolcs m.) – possessionem Lök (Szabolcs m.) – possessionem Balsa (Szabolcs m.) – possessionem Rácz-Fejértó (Szabolcs m.) – possessionem Karad (Zemplén m.) – possessionem Szada (Zemplén m.) – praedium Bőd (=Büd) (Szabolcs m.) – praedium Tedej (Hajdú m.) – praedium Hort (Szabolcs m.) – possessionem Téglás (Hajdú m.) – praedium Zelemér (Szabolcs m.) – praedium Bekény (Borsod m.) – portionem dominii: Pocsa, dominio Tokaj incorporatam (= Potsaj v. Pótsa-Velesd Bihar m.) – portionem in Hosszu-Pályi (Bihar m.) – portionem in Monostoros-Pályi (Bihar m.) – portionem in Szovath(a) (= Hajdú-Szovata, Hajdú m.) – portionem in Püspök-Ladány (Szabolcs m.)
Portiones in possessionibus: Nagy-Ivány (Heves m.) – Nád-Udvar (Szabolcs m.) – Fejértó (Szabolcs m.)
Az Elenchus szerint: a tokaji uradalom tartozékai.

Tartalomgazda