HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 063.

Dátum 1587. október 1.
Jelleg

5 fol. form. fraktúr oldal, magyar nyelvű, néhány latin betoldással, hitelesítés nélküli eredeti fogalmazvány.

Szöveg

(Conscriptio urbarialis adatokkal)
„Consignatio iobagionum ...” címmel sem az összeíró, sem megbízója neve nem szerepel az iratban, de az első személyű fogalmazás, a nagyon pontos hely- és személynév-közlés egy magyar származású helybenlakó összeíróra (uradalmi inspektorra) enged következtetni, a dátumot „juxta vetus Calendarium” tehát még a régi naptár szerint jelzi
Conscriptio iobagionum ad curiam Alszaz spectantium az 1587-ik évben, október hónapban „beírattam az chalokezy jobbágyoknak nevekett, jövedelmekett”
Felszasz, Alszasz:
A jobbágyok név szerint elsorolva; számuk 12. Valamennyi „fertályos”. – A felül írt jobbágyok semmiféle adót nem fizetnek és csak szolgálattal tartoznak.
Nagi Légh:
1) Nagy Gergely, félhelyes, adója készpénzben 3 frt 50 dénár. – 2) Petheöcz István, félhelyes, adója készpénzben 3 frt 50 dénár. – 3) Wida András, félhelyes, adója készpénzben 3 frt 50 dénár. – 4) Feldes Barlabás, félhelyes, adója készpénzben 3 frt 50 dénár. – 5) Aboth István, egi fertályos, adója készpénzben 1 frt 75 dénár. – 6) Nagi Aberth egi fertályos, adója készpénzben 1 frt 75 dénár. – 7) Vad Balázs, egy fertályos, adója készpénzben 1 frt 75 dénár. – 8) Choda Mihál fertályos, adója készpénzben 1 frt 75 dénár „szabados”. – 9) Zakach Mihály fertályos, adója készpénzben 1 frt 75 dénár. – 10) Fekette Miklós, fertályos, adója készpénzben 1 frt 75 dénár. – 11) Szabó Augustonné „fertaliath az udvarhoz szantyak” – „Ez esztendeigh adóyok ez felől irtanak és szolgáltak”
Eleo Pathony:
1) Peteöcz János, félhelyes, adója készpénzben 3 frt 50 dénár. – 2) Holossy Domankos, egi fertályos, adója készpénzben 1 frt 75 dénár. – 3) Mattey Jossa, egi fertályos, föld kilencedet ad, adója 1 frt 75 dénár. – 4) Sziwanio Pál, fertályos, adója készpénzben 1 frt 75 dénár.
Zenth Mihalfalwa:
1) Tóth János, egészhelyes, szabados. – 2) Sido Albert, Két helyet bír; adója készpénzben 1 frt 20 dénár, búza szapu 6, zab szapu 6, négy kappan, 8 thikmony. – 3) Choda István, kétt helles, ez is annyit ad, mint az előtte lévő. – 4) Karchi Mihály, kétt heles, ez is detto annyit ad. – 5) Pysky Imre, kétt heles, ugyanazt adja. – 6) Moller Márton, kétt helyes, ez is idem ad. – 7) Chakwari Albert, egi helyes, adója készpénzben 60 dénár, búza szapu 3, zab szapu 4, thikmon (a szám hiányzik). – 8) Gazdagh Pál, másfél helyes, készpénzt ad 90 dénárt, búza szapu 4 1/2, zab szapu 4 1/2, 6 tikmon, 1 kappan. – 9) Chwkari Tamás, másfél helyes; ugyanazt adja, amit az előtte lévő. – 10) Thóth Balázs, egi helyes, adója készpénzben 60 dénár; kappan 2, búza 3 szapu, zab 3 szapu, 4 thikmony.
Nagy Szarwa:
1) Biró Bálintt, két helyes, adója készpénzben 5 frt 34 dénár. – 2) Thoth Péter, egészhelyes, adója készpénzben 2 frt 67 dénár. – 3) Feöldes Mihály, félhelyes, adója készpénzben 1 frt 33 1/2 dénár. – 4) Tamassa Máté, egészhelyes ad pénzt 2 frt 67 dénár. – 5) Osvaltt Pál egészhelyes, ad pénzt 2 frt 67 dénár. – Item vagyon Sárosfalván 60 hold feöld kit Nagi Szarwaiak szántanak kilenczedbül. – Item Chwkar Pakay feöldein vagyon 20 hold feöld, kit udvarhoz szántanak.
Nagy Kymlie:
1) Nagy Orbán, egészhelyes, de elégett, adója 1 frt. – 2) Szőcs János egészhelyes, adója 1 frt. – 3) Czepregi Nagi Orbán egészhelyes, adója 1 frt. – 4) Laczkó Gergely, egészhelyes, adója 1 frt. – 5) Konczos Mihály, félhelyes, adója 50 dénár. – 6) Molnár Tamás, félhelyes, adója 50 dénár. – 7) Veöreös Ferenc, félhelyes, adója 50 dénár. – 8) Szalay György, félhelyes, adója 50 dénár. – 9) Kermendy Miklós, egészhelyes, adója 1 frt. – 10) Bewes Orbán, egészhelyes, adója 1 frt. – 11) Vászoczi János, egészhelyes, az bíró most in anno 1587. – 12) Kalmár Boldizsár, egészhelyes, adója 1 frt. – 13) Domus domini. – 14) Szoly Benedek, egészhelyes, adója 1 frt. – 15) Chatagy Imre, félhelyes, adója 50 dénár. – 16) Warga Mihály, egészhelyes, adója 1 frt. – 17) Gál Bertalan, egészhelyes, adója 1 frt. – 18) Pintér Balázs, egészhelyes, adója 1 frt. – 19) Kapra János, félhelyes, adója 50 dénár. – 20) Vayda György, egészhelyes, adója 1 frt. – 21) Vayda György egészhelyes, adója 1 frt. – 22) Németh Gergely, félhelyes, adója 50 dénár. – 23) Kereki Tamás, egészhelyes, adója 1 frt. – 24) Matthias Jakab, félhelyes, adója 50 dénár. – 25) Bán Orbán, egészhelyes, adója 1 frt.
Inquilini in eadem Nagy Kymlik: (26–38) 13 név szerint felsorolva. Az adója mindegyiknek 20 dénár. – Azonkívül kilencedet adnak minden vetésükből: búzából, zabból, árpából.
Az 1587-ik évben az Kemley Majorháznál vagyon: Item eöreg szarvas barom vagyon 23. – Item ez esztendei borjú 6 – Item apró marha vagyon 5 – Item süldő 2 – Item ez idei malac 8 – Item Thik vagyon, de nem tudja, hogy mennyi
Ekle (= Ekel, Komárom m. Csallóközi járás):
Balogh Balázs, egészhelyes, adója esztendeigh 1 frt 50 dénár. – Balogh Máthé, egészhelyes, adója 1 frt 50 dénár.
Megjegyzés az utolsó oldalon: hivatkozás két, szándékos emberölés ügyében halálos ítéletet előíró törvényre: 1492 Ulászló Art. 82, fol 238; 1527 Ferdinand Art 6 fol. 381
Csallóközi birtokok (a tulajdonos nincs jelölve): Felszaz (Pozsony m.) – Alszaz (Pozsony m.) – Nagy Légh (Pozsony m.) – Eleő Pathony (Pozsony m.) – Zenth Mihalfalwa (Pozsony m.) – Nagy Szarwa (Pozsony m.) – Nagy Kymlie (Kemle) (Moson megy) – Kis Leghi (Pozsony m.) – Sarosfalwa (Pozsony m.) – Chwkar Pakay (Pozsony m.) – Ekle/Ekel (Komárom m.)

Tartalomgazda