HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 062.

Dátum 1710
Jelleg

8 old., latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány.

Szöveg

„Occupatio, Conscriptio Bonorum Rebellium ...”
Konfiskált birtokrészek összeírása urbarialis adatokkal egy magát név szerint meg nem nevező harmincados jelentése, amelynek dátumát a szövegben előforduló évszámok alapján véleményeztük
1) Puisach falu, amelyre a kincstár embere mint Andrássy Pál és Sennyey István rebellisek birtokára tette rá a kezét. – E falunak a jövedelme, mely nagyrészt pénzbeli bevételekből áll, amelyeket Gyertyaszentelőkor (február 2.) Mária tisztulásának az ünnepén, Szent Mihály főangyal ünnepén (szeptember 29.) és Szent György vitéz és vértanú ünnepén szokták fizetni, együttesen kb. 500 rajnai forintot tesznek ki. – A falutól a jövedelmeket Akay István szokta beszedni, mint Andrássy Pál leányának a gondnoka.
2) Obersich falu: E falu után Horváth Zsigmond, abban az időben a lázadók legfőbb irányítója, bizonyos öröklött jogon 12 ezer rajnai forintot szokott bevenni. Ezt is a kincstár embere kétszer is lefoglalta: először 1708 november 27-én kelt kamarai rendelet alapján, másodszor egy 1709. december 25-én kelt rendelet alapján 1710. február 13-án "tanquam post terminum proscriptionis ad fidelitatem Caesareo-Regiam reservi Sigismundi Horvath" birtokát. – E falunak is a jövedelme nagyrészt pénzbeli bevételekből áll, amelyeket Szent Györgykor és Szent Mihálykor és különböző alkalmakkor szoktak beszedni, évenként kb. 600 rajnai forintot tesz ki. – De mert a nevezett falu a Batthiányi ház tulajdona és a nevezett Horváth Zsigmond csak bizonyos örökösödési jogon bírja, akivel szemben Stettner Pál, a borostyánkői, népi nyelven Bernsteini uradalomnak a gondnoka a Battyhanyi családot védelmezte, azért eddig semmiféle jövedelmet nem tudott a kincstári ember lefoglalni.
3) A harmadik falu Neustifft, amely 2250 rajnai forintért Teveli Ferencnek és Zsigmondnak volt elzálogosítva, erre 1710. január 29-én tette rá a kezét a kamarai megbízott. – Ennek pénzbeli jövedelme a következő: Szent György ünnepén befolyt 25 rajnai frt. Szent Mihály ünnepén ugyancsak 25 rajnai frt. Gyertyaszentelőkor, Mária tisztulásának az ünnepén fuvarpénz címén 10 frt. Nagyböjtben szálláspénz címén 10 frt. Együttesen 70 frt. – Amikor Teveli Zsigmond visszatért a király hűségére, a nevezett Neustifft falunak a felét, mint őt illető részt átadta testvérének, aki egyébként Szalonakon tartózkodott és mert Zsigmond továbbra is a rebellisek közt maradt, így az egész Neustifft falu az egész felkelés alatt Teveli Ferenc kezén maradt.
4) Quarto. A Neumarkból való Lipics Zsigmond a „post terminum perscriptionis” visszatérve, a Horvátországban lévő javait tartotta meg.
5) Quinto. Lefoglalták a Spicz faluba való Stephanics Ferenc javait is.
6) Sexto. Két vagy három, Felső Őrbe (népi nyelven Oberwartba) való, inkább rabló mint birtokos nagy károkat okozott Erdődy Sándor grófnak, Vas vármegye főispánjának; ezeket ugyanazon comes Monyorokereki várában fogságba vetették.
7) Septimo. Hátra volt még Felsőőrről 5, a Rákóczi-féle felkelésben részes személy vagyonának a lefoglalása. Ezeknek javai Kisszentmihályon, népi nyelven Petersdorffban és Szigeth faluban feküdtek, de az ott dúló pestisjárvány miatt nem lehetett azokat lefoglalni.
Konfiskált birtokrészek.
(Vas m.): Puisach/Puischach, Andrássy Pál és Sennyey István birt. – Obersich/Oberschütz, Horváth Zsigmond birt. – Neistift/Neustift, volt Batthyany birtok, Teveli Ferenc és Zsigmond kezén zálogbirtokként – Neimark/Neu-Markt, Farkasdifalva, Lipics Zsigmondé – Spicz/Oláh Cziklin, Stephanics Ferencé – Feolseo Örr/Ober Warth, név szerint meg nem nevezett „rebellisek” javai – Kis Szt. Mihály, vulgo Petersdorf, név szerint meg nem nevezett „rebellisek” javai – Szigeth, név szerint meg nem nevezett „rebellisek” javai

Tartalomgazda