HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 040.

Dátum 1698. október 1.
Jelleg

4 ol., latin nyelvű, kamarai fogalmazvány, a készítő személy (vagy hivatal) nevének kezdőbetűivel ellátva.

Szöveg

„Aestimatio” (becslés), amelyet egy 1698. augusztus 28-án készült Conscriptiora való hivatkozással állított össze a Szepesi Kamara számvevősége.
Aestimatio possessionis Otthomany Zollyomiano-fiscalis, Szatmár m.
Van e birtokban lakott egész jobbágytelek 6. – Az ezeken lakó jobbágyok azonban nem örökös jobbágyok, hanem jövevények, akik szabadon költözködhetnek,

ez okból azokat nem a valóságban lakottaknak kell tekinteni, hanem inkább pusztáknak; középarányosan mégis 180 forintra értékelendők
1080 frt
Egy jobbágytelek a jobbágy halála folytán puszta
100 frt
Fél lakott jobbágytelek, akik azonban szintén szabadon költözködhetnek, számuk 13, á 100 frt
1300 frt
A féltelkek közül is részben elhalálozás, részben eltávozás folytán puszta 9, á 50 frt
450 frt
Egy lakott negyedtelek
25 frt

Otthomany Zollyomiano-fiscalis birtok. (Szatmár m.)

Tartalomgazda