HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 018.

Dátum 1679. július 3.
Jelleg

4 old., magyar nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány vagy egykorú másolat.

Szöveg

Conscriptio „Consignatio bonorum Conthoralis Stephani Géczy” címmel, készítője, sem a készítés oka nincs jelölve.
Nemzetes Bán Éva asszony nemzetes vitézlő Garamszögi Géczi István házastársa jószágának Tót Prónán, mely Thurócz megyében vagyon consignatioja.
1) Tót Prónán vagyon egy kőház, avagy fél curia, ahol vagyon két réz katlan: az egyik sörnevelő, minden hozzátartozó eszközeival együtt, a másik pálinkafőző.
2) Mellette azon kőháznak vagyon egy major, az hol szarvasmarhát tartanak.
3) Szántóföldek három nyomásra valók. Az két nyomásra való földek az idén be vannak vetve őszi és tavaszi vetéssel. Búzavetés vagyon turóczi lukna kb. 23, tavaszi árpa 13 „lukna” (űrmérték, kb. 156 liter), zab 10 lukna és 2 korecs (a lukna kisebb rése 1/4 köböl), borsó 1 korecs, lencse 1 korecs, bab 1 korecs.
4) A Lan nevű földet, mely szintén azon házhoz tartozik, a soltésznak adták, hogy bevethesse; fizet 6 frt és 75 d.
5) Állatállománya: van 6 fejős tehén, 1 bika. A majorosné tartozik minden tehén után tíz budai icce vajat adni, túró címén pedig minden tehén után 1–1 forintot. Vagyon azonkívül két meddő két esztendő tehén, két tavalyi borjú, ezévi borjú szintén kettő. Item vagyon hat ökör, az kikkel az majorság körül dolgoznak.
A jobbágyok így következnek: 1) Petkó János, bír fél helyet, ispán. – 2) Szőcs György, bír fél házhelyet, fizet tőle 10 frt. – 3) Szabó János sellér, aki az curibeli némely földeket éli, fizet utánuk 5 frt. – 4) Kovács Gáspár sellér, fizet 5 frt. – 5) Bodors Mihály sellér, gyalogmunkával szolgál. – 6) Dubocs Mihály sellér, gyalogmunkával szolgál. – 7) Grosman György sellér, gyalogmunkával szolgál.
In possessio Lieszno:
8) Hrusz Jónás egész házhelyes jobbágy. – 9) és 10) Hrusz Mihály és Sámuel egész házhelyesek. Ezek tartoznak ekével dolgozni és egyéb mindenféle munkát végezni, a tót-prónai kúriához. Karácsonykor tartoznak 6–6 forintot fizetni, azonkívül 4 korecs zabot és 1–1 tyúkot adni a konyhára. – Van még ott egy puszta házhely; ennek a jövedelme a tót prónai kúriához tartozik. – 12) Itt van a Palinowska nevű puszta házhely, amely után 4 frt fizetnek. – 13) Mocs János sellér, fizet 1 frt.
In possessione Hadviga (Hedviga változata is van):
Jakab Mandl és Tenczel Mihály, mindkettő sellér, aki gyalogmunkával szolgálnak.
Tót Prónán Beniczky Sándor szolgálatában: 1) Hrucz János félházhelyes jobbágy; fizet évenként 12 frt. Azonkívül tartozik esztendőnként 2 korecs zabbal, 1 tyúkkal, szántáskor egy napi ekével való szántással. – 2) Martinowich Jakab, sellér; gyalogmunkával szolgál.
In possessione Lieszno:
3) Hrucz János és Dávid; egész házhelyet bírnak, mely után 14 frt fizetnek. Szolgáltatásuk mint Hrucz Jánosé (1) alatt).
In possessione Bryest:
Kaltenner János, félházhelyes, fizet 8 frt. Szolgáltatás, mint Hrucz Jánosnál.
In possessione Hedviga (Hadviga formában is előfordul):
Hok András, egész házhelyes, fizet 16 frt. – Lekijech Pál félházhelyes, fizet 4 frt – Tenczel Mihály félházhelyes, fizet 6 frt. – Szolgáltatása mind a háromnak, mint Hrucz Jánosnak.
Garamszögy Géczy István szül. Bán Éva és Beniczki Sándor birtokrészei.
(Turóc m.): Tót Próna és tartozékai: Lieszno – Jeszenova – Bryest – Hadviga-Hedviga

Tartalomgazda