HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 016.

Dátum 1741. szeptember 9.
Jelleg

2 old. latin nyelvű, eredeti.

Szöveg

Conscriptio, a helyszínen készítette a Magyar Kamara rendeletére „Franciscus Croaticarum Administrator” helybéli nemes és nem nemes tanúk jelenlétében.
Conscriptio sessionis nobilitaris Georgii condam Gasperth in possessione Misligenye, in comitatu Varasdiensi.

Régi ház, egyszerűen felépítve, szalmafedél alatt, amelyben egy nagyobb, és egy kisebb szoba van; felértékelve
4 frt
Istálló, vagyis állatok lakóhelye, romlásnak indulva, felértékelve
1,25 frt
Új ház, hasonlóképpen egyszerűen felépítve, szalmafedél alatt, de még nincs befejezve, felértékelve
40 frt
 
45,25 frt
Földjei:
 
Az udvar azon helyekkel, ahol a fenti épületek emelkednek, kiterjeszkedik egy fél holdra
1/2 hold
A ház körüli szántók egy tagban kiterjednek 4 holdra
4 hold
A Breginek nevezett föld, igen alsórendű, 2 holdnyi
2 hold
 
6 1/2
Ennek a bevetéséhez elegendő 9 pozsonyi mérő
 

 
Kaszálók:
Az említett szántók alatti kaszálók egy tagozatban 5 kaszára elegendők. – E kaszálókban 5 szekérnyi széna terem, minden szekeret 1 forintra értékelve, ez 5 frt jelent. – Bár a vizek kiöntésének vannak kitéve, a sarjúból is hoznak két szekérnyit, á 1 frt = 2 frt
Legelők:
Kettő van, melyek 2 kaszára terjeszkednek ki.
Erdők:
A ház fölött van egy tagozatban tűzifára alkalmas bükkös erdő, terjedelme kb. 3 hold.
Szőlők:
Egyetlen szőlője van az Oskovecz nevezetű szőlőhegyen, mely mentes minden tehertől, kb. 12 szőlőmunkásra elegendő. Középszerű terméskor kb. 15 pozsonyi köböl bort terem. Ennek értéke 15 frt.
„sessio nobilitaris per defectum Georgii condam Gasperth in Fiscum Regium devolutum”
(Varasd m.): Misligenye

Tartalomgazda