HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 014.

Dátum 18. sz eleje
Jelleg

2 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.

Szöveg

Conscriptio urbarialis: sem az összeíró neve, sem az összeírás oka nincs közölve, de mivel Dubina helység összeírásánál említés történik a birtok megosztottságáról a fiskus és az Aspermont család között, valószínűleg ez a numerus is összefüggésben áll az előző hasonló tárgyú numerusokkal.
Conscriptio possessionis Hoszszuréth ex parte fisci regii:
A jobbágyok név szerint. Számuk 12. Jelezve mindegyiknél: sessio, filii, equi, boves, vaccae, oves, porci, apes és a szolgálatuk: Jumentis servit (igás állattal szolgál), Jumentis servit et pedes (igás állattal és gyalogszerrel), Pedes servit (csak gyalogszerrel) – Van 4 puszta is. – Évi adójuk közösen: 8,65 frt.
Possessio Dubin:
Az Aspremont család részén lakó colonusai lakják. – A telkek száma 8. (A telek virga szóval jelölve.) Mind egész- vagy féltelkek. Jelölve mindenütt a filii, equi, boves, vaccae, oves et caprae. – Pusztatelek 3 van, „desertae Virgae” – Ugyanott fiscusi jobbágyok száma 4. Az egyiknek semmije sincs ob paupertatem. – Pusztatelek 6. (5 egész, 1 fél), itt is „Desertae Virgae” – Censusuk évenként 10 frt.
A fiskus és az Aspermont család között szétosztott birtokok (bár ezt a szétosztottságot csak Dubinánál említi az összeírás).
(Sáros m.): Hosszúréth – Dubina

Tartalomgazda