HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 013.

Dátum 1725. augusztus 6.
Jelleg

3 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.

Szöveg

„Conscriptio” egy Rakociano-Fiscalis birtokrészről, készítője nincs megnevezve.
Conscriptio portionis Rakocziano-fiscalis in possessione Kaza existentis.
Név szerint hozza a telepeseket; számuk 7. Mind egésztelkesek. – Jelezve mindegyiknél: fiúk, ökrök, lovak, tehenek, disznók, méhek. – Pusztatelek összesen 14, melyekből 12 egésztelek, 2 féltelek. Az első két pusztatelken vannak az istállók, a gondnok lakása és a kocsiszín. – A felsoroltakon kívül vannak még sessiones Orlaianae szám szerint 30, és Bokaianae, szám szerint 21/2. – A Rákóczi-féle felkelés alkalmából e két utóbbi csoportot Vay Ádám szerezte meg. Ezek nem estek felosztás alá. – Br. Dusardintól e birtokon épített curia, mivel a Dusardin (Dujardin formában is) birtokon fekszik, nem tartozik a királyi fiscushoz. A kúriához tartozna a csűr, az istállók, a gondok háza, a kocsiszín és a kertnek a fele. – A malom, jól lehet mint öröklött vagyon a fiscus regiushoz tartozott, de mert Dusardin úr megvette a Dőry utódoktól, azért a jelen összeírásból elmarad. – Majorsági föld itt egyáltalában nincsen, de az elhagyott sessiok földjében 80 kassai köböl vethető el. – Az erdőkben jó makkterméskor ezer disznó is hízlalható. – Mind mészárszék, mind a borkimérő a fiscusi funduson vannak felállítva. Az Orlay-féle sessiokból 1 lakott, kettőt pedig a Dusardin uraság emberei lakják. – A fiscusi részen 1 rét, mely kb. 8 szekér szénát hoz.
Rakociano-Fiscalis portio tartozéka.
(Borsod m.): Kaza (Sajókaza) – Kácsolya (=Kacola)

Tartalomgazda