HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 012.

Dátum 1724. augusztus 19.
Jelleg

6 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.

Szöveg

Aestimatio „Specificatio” címmel a Szepesi Kamara számvevősége készítette a csetneki uradalom azon tartozékairól, amelyeket a fiskus új tulajdonosoknak el- vagy átadott.
A Rákóczy-féle csetneki örökös birtokrészek, amint osztályrészül jutottak Gyulay László gróf generalisnak, továbbá Pletnik Jánosnak és Lányi Pálnak és a Györki örökösöknek.
Torna megyében:

A birtokrészek neve:
Örök ára:
In possessione Sziny
240 frt
In possessione Petry
120 frt
In possessione Varbocz
532 frt
In possessione Perkupa
240 frt
Portiones praedii Kőszegh
120 frt
Praedium Pinczehely
118,40 frt
Feketefűz praedium
120 frt
Korotnokardo praedium
240 frt
In possessione Josvafő
640 frt
In possessione Szilicze
1520 frt
Kisfalud praedium
120 frt
In comitatu Borsodiensi:
 
Doboder praedium
264 frt
Rakacza Szend
2416 frt
Szalonna
855,60 frt
Szent Mártony
240 frt
Meszes
360 frt
Nyilas praedium
120 frt
Felső Telekes praedium
613,20 frt
 
8929,20 magyar frt
Rajnai forintban:
7441 frt
Gömör megyében:
 
A felértékelés szerinti ár
Magyar forintban
Medietas portionis in oppido Csetnek
1792,80 frt
Geczel
1200 frt
Restér
525,60 frt
Hankova
240 frt
Tapolcza
240 frt
Medietas in Felső Sajo
120 frt
Szentkirály (regia)
3620 frt
Lócz praedium
456 frt
Lenke praedium
176 frt
Királyi possessio
120 frt
Keseny praedium
120 frt
Összesen:
8610,40 frt

 
A csetneki serfőző, mivel teljesen tönkre ment és összes felszerelését is elvitték, csak 120 frt. Ennek a felét levonják Pletnik úr részére 60 frt. – Szentkirálynál is levontak 172 frt. Az egész levonás 232 frt, marad alaptőkének: 8378,40 frt. Ennek a fele, vagyis 4189,20 frt a kincstárt illeti. A letétbe helyezett összeg 5200 frt volt, így az Aspremont család teljhatalmú megbízottjának maradt 1010,80 frt.
Lányi Pálnak a következő birtokrészek jutatottak
Ár:
Medietas portionis oppidi Csetnek (Gömör m.)
1792,80 frt
Portio in Fekete Lehota totalis (Gömör m.)
120 frt
Kis Szlavos (Gömör m.)
720 frt
Fekete Patak seu Kobklarka (Gömör m.)
360 frt
Berdarka (Gömör m.)
120 frt
Rédova (Gömör m.)
240 frt
Medietas portionis Felső Sajo (Gömör m.)
120 frt
Ohtina, integra portio (Gömör m.)
300 frt
Petermany (Gömör m.)
240 frt
Genes (Gömör m.)
30 frt
Összesen:
4042 frt

 
A csetneki serfőzőnél levont 120 forintból a levonás után fele Lányi urat illeti, így a végösszeg: 3982 frt.
Az oppidum montanum Dobsinánál a fiscustól Lányi uramnak átengedett rész aestimatioja 2100 frt. Ehhez járul még 300 frt tartozás, az egész összeg 400 frt.
A két összeg együttvéve: 6382 frt
A Györky-leszármazottak részére kiszakították a következő birtokrészeket:
Oppidum Pelsőcz (Gömör m.)
12.156 frt
Pelsőcz Ardo praedium (Gömör m.)
240 frt
Rekenye (Gömör m.)
670 frt
Letenye (=Lekenye) (Gömör m.)
340 frt
Szalócz (Gömör m.)
780 frt
Összesen:
14.186 frt
Rajnai forintban:
11.821,40 frt

 
Ebből levonandó a Györky örökösöknek járó 1970 frt, így a részükről a fiscus számára fizetendő összeg: 6851,60 frt
Összesítés a fiskus által eladott birtokrészek becsértékéről:
Summarius praemissarum Portionum per Fiscum Regium divenditarum et quidem
Pro parte Generalis Comitis Francisci Gyulay cedunt in hung.
fl. 8929 den 20
Pro Joanne Pletnik
fl. 8378 den 40
Pro Paulo Lányi
fl. 3982
Portio Dobsinensis
fl. 2400
Pro Successoribus Győrkianis
fl. 14186
Summa Summarum hung.
fl. 37875 den 60

 
Csetneki uradalom azon tartozékai, amelyek a fiscus kezéből Gyulay László gróf, Pletrik János, Lányi Pál és a Györki-örökösök tulajdonába mentek át. (Torna, Borsod, Gömör m.)

Tartalomgazda